• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10B2
100N
11
200N
219
400N
6421
0432
4715
1TR
6562
3TR
30596
63722
43487
74248
30546
87763
39257
10TR
96950
05600
20TR
94927
30TR
38247
ĐB
945019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/10/16

000 550 57
119 15 19 11 663 62
227 22 21 7
332 887
447 48 46 996

TP. HCM - 03/10/16

0123456789
6950
5600
11
6421
0432
6562
3722
7763
4715
0596
0546
3487
9257
4927
8247
4248
219
5019
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10A7
100N
96
200N
243
400N
3735
9278
0318
1TR
3013
3TR
19978
40511
99020
90173
24156
84133
53908
10TR
84437
48036
20TR
58082
30TR
17002
ĐB
839414

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/10/16

002 08 556
114 11 13 18 6
220 778 73 78
337 36 33 35 882
443 996

TP. HCM - 01/10/16

0123456789
9020
0511
8082
7002
243
3013
0173
4133
9414
3735
96
4156
8036
4437
9278
0318
9978
3908
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9E2
100N
28
200N
766
400N
7963
9090
6070
1TR
7705
3TR
06081
75207
14497
78072
20194
32663
01639
10TR
67434
11890
20TR
74644
30TR
15424
ĐB
352543

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/09/16

007 05 5
1663 63 66
224 28 772 70
334 39 881
443 44 990 97 94 90

TP. HCM - 26/09/16

0123456789
9090
6070
1890
6081
8072
7963
2663
2543
0194
7434
4644
5424
7705
766
5207
4497
28
1639
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9D7
100N
99
200N
389
400N
2167
0488
1266
1TR
3775
3TR
56355
95709
42986
02800
72284
84172
14349
10TR
34231
23377
20TR
55306
30TR
89452
ĐB
305240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 24/09/16

006 09 00 552 55
1667 66
2777 72 75
331 886 84 88 89
440 49 999

TP. HCM - 24/09/16

0123456789
2800
5240
4231
4172
9452
2284
3775
6355
1266
2986
5306
2167
3377
0488
99
389
5709
4349
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9D2
100N
68
200N
139
400N
5353
6432
9971
1TR
1589
3TR
71743
40048
58185
02899
29125
66190
29692
10TR
13873
43671
20TR
61491
30TR
51614
ĐB
261258

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 19/09/16

0558 53
114 668
225 773 71 71
332 39 885 89
443 48 991 99 90 92

TP. HCM - 19/09/16

0123456789
6190
9971
3671
1491
6432
9692
5353
1743
3873
1614
8185
9125
68
0048
1258
139
1589
2899
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9C7
100N
77
200N
936
400N
9758
3391
2385
1TR
2755
3TR
42385
02100
54106
85179
42224
47432
69299
10TR
88028
96821
20TR
38226
30TR
09514
ĐB
169281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 17/09/16

000 06 555 58
114 6
226 28 21 24 779 77
332 36 881 85 85
4999 91

TP. HCM - 17/09/16

0123456789
2100
3391
6821
9281
7432
2224
9514
2385
2755
2385
936
4106
8226
77
9758
8028
5179
9299
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1