• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Đang chờ xổ số TP. HCM lúc 16:12': 22/10/2016. Còn 00:20:15 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9A7
100N
32
200N
827
400N
2977
9608
8609
1TR
2247
3TR
33229
67107
86704
60170
34578
80561
87302
10TR
25619
90705
20TR
90914
30TR
59678
ĐB
921541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/09/16

005 07 04 02 08 09 5
114 19 661
229 27 778 70 78 77
332 8
441 47 9

TP. HCM - 03/09/16

0123456789
0170
0561
1541
32
7302
6704
0914
0705
827
2977
2247
7107
9608
4578
9678
8609
3229
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8E2
100N
10
200N
705
400N
7456
7345
7407
1TR
9662
3TR
23586
44558
52441
29523
56630
70556
13795
10TR
73491
97805
20TR
64704
30TR
71677
ĐB
686755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 29/08/16

004 05 07 05 555 58 56 56
110 662
223 777
330 886
441 45 991 95

TP. HCM - 29/08/16

0123456789
10
6630
2441
3491
9662
9523
4704
705
7345
3795
7805
6755
7456
3586
0556
7407
1677
4558
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8D7
100N
32
200N
960
400N
7939
0103
3395
1TR
2850
3TR
57782
63121
42458
56406
05673
90782
97663
10TR
58340
37179
20TR
75522
30TR
30191
ĐB
831469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/08/16

006 03 558 50
1669 63 60
222 21 779 73
339 32 882 82
440 991 95

TP. HCM - 27/08/16

0123456789
960
2850
8340
3121
0191
32
7782
0782
5522
0103
5673
7663
3395
6406
2458
7939
7179
1469
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8D2
100N
41
200N
365
400N
6182
1930
5948
1TR
5377
3TR
91907
81044
90409
74566
47166
21349
17342
10TR
96114
79141
20TR
11061
30TR
31496
ĐB
764485

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 22/08/16

007 09 5
114 661 66 66 65
2777
330 885 82
441 44 49 42 48 41 996

TP. HCM - 22/08/16

0123456789
1930
41
9141
1061
6182
7342
1044
6114
365
4485
4566
7166
1496
5377
1907
5948
0409
1349
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8C7
100N
36
200N
392
400N
8566
8351
6120
1TR
4659
3TR
49007
13556
24279
94415
95474
83996
93586
10TR
70638
92687
20TR
19003
30TR
31703
ĐB
425358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/08/16

003 03 07 558 56 59 51
115 666
220 779 74
338 36 887 86
4996 92

TP. HCM - 20/08/16

0123456789
6120
8351
392
9003
1703
5474
4415
36
8566
3556
3996
3586
9007
2687
0638
5358
4659
4279
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8C2
100N
15
200N
020
400N
4827
0570
3537
1TR
5747
3TR
05953
82618
99586
14433
76104
59388
71372
10TR
46950
71726
20TR
79727
30TR
26294
ĐB
378557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/08/16

004 557 50 53
118 15 6
227 26 27 20 772 70
333 37 886 88
447 994

TP. HCM - 15/08/16

0123456789
020
0570
6950
1372
5953
4433
6104
6294
15
9586
1726
4827
3537
5747
9727
8557
2618
9388
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1