• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8A2
100N
97
200N
702
400N
8429
7100
1177
1TR
3206
3TR
06352
73677
81471
46453
34521
49671
84418
10TR
82932
89370
20TR
42546
30TR
32624
ĐB
148474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/08/16

006 00 02 552 53
118 6
224 21 29 774 70 77 71 71 77
332 8
446 997

TP. HCM - 01/08/16

0123456789
7100
9370
1471
4521
9671
702
6352
2932
6453
2624
8474
3206
2546
97
1177
3677
4418
8429
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7E7
100N
55
200N
467
400N
8009
9820
4878
1TR
7155
3TR
92516
65151
39625
06843
01160
27398
59481
10TR
16255
55173
20TR
65899
30TR
24717
ĐB
974169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/07/16

009 555 51 55 55
117 16 669 60 67
225 20 773 78
3881
443 999 98

TP. HCM - 30/07/16

0123456789
9820
1160
5151
9481
6843
5173
55
7155
9625
6255
2516
467
4717
4878
7398
8009
5899
4169
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7E2
100N
95
200N
754
400N
4192
1758
0200
1TR
0410
3TR
78180
00348
41675
05016
75601
68779
88623
10TR
14416
94716
20TR
33836
30TR
31326
ĐB
688967

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/07/16

001 00 558 54
116 16 16 10 667
226 23 775 79
336 880
448 992 95

TP. HCM - 25/07/16

0123456789
0200
0410
8180
5601
4192
8623
754
95
1675
5016
4416
4716
3836
1326
8967
1758
0348
8779
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7D7
100N
70
200N
163
400N
4506
2814
7417
1TR
7625
3TR
25820
03111
62000
00264
54662
84202
01747
10TR
08710
83732
20TR
54245
30TR
57350
ĐB
262669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/07/16

000 02 06 550
110 11 14 17 669 64 62 63
220 25 770
332 8
445 47 9

TP. HCM - 23/07/16

0123456789
70
5820
2000
8710
7350
3111
4662
4202
3732
163
2814
0264
7625
4245
4506
7417
1747
2669
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7D2
100N
79
200N
769
400N
9085
7687
1281
1TR
5444
3TR
32738
87181
69957
64381
27638
54964
75413
10TR
66306
55246
20TR
42113
30TR
91495
ĐB
991099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/07/16

006 557
113 13 664 69
2779
338 38 881 81 85 87 81
446 44 999 95

TP. HCM - 18/07/16

0123456789
1281
7181
4381
5413
2113
5444
4964
9085
1495
6306
5246
7687
9957
2738
7638
79
769
1099
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7C7
100N
32
200N
910
400N
4871
5550
3544
1TR
8930
3TR
41975
92526
02275
41148
42568
97132
96339
10TR
88086
34509
20TR
91050
30TR
47992
ĐB
237029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/07/16

009 550 50
110 668
229 26 775 75 71
332 39 30 32 886
448 44 992

TP. HCM - 16/07/16

0123456789
910
5550
8930
1050
4871
32
7132
7992
3544
1975
2275
2526
8086
1148
2568
6339
4509
7029
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1