• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGE5
100N
93
200N
538
400N
8428
3268
6681
1TR
6750
3TR
39959
65418
06872
12437
72522
65187
51983
10TR
06183
24775
20TR
64334
30TR
43993
ĐB
595794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 29/05/16

0559 50
118 668
222 28 775 72
334 37 38 883 87 83 81
4994 93 93

Tiền Giang - 29/05/16

0123456789
6750
6681
6872
2522
93
1983
6183
3993
4334
5794
4775
2437
5187
538
8428
3268
5418
9959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD5
100N
26
200N
017
400N
0232
2322
9644
1TR
7590
3TR
63583
08462
02096
40451
14455
78674
75710
10TR
49979
52748
20TR
85352
30TR
67069
ĐB
001043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 22/05/16

0552 51 55
110 17 669 62
222 26 779 74
332 883
443 48 44 996 90

Tiền Giang - 22/05/16

0123456789
7590
5710
0451
0232
2322
8462
5352
3583
1043
9644
8674
4455
26
2096
017
2748
9979
7069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC5
100N
77
200N
277
400N
3811
5910
3741
1TR
2426
3TR
02291
16354
93061
85945
37742
08076
50820
10TR
17998
35008
20TR
53187
30TR
57539
ĐB
781248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 15/05/16

008 554
111 10 661
220 26 776 77 77
339 887
448 45 42 41 998 91

Tiền Giang - 15/05/16

0123456789
5910
0820
3811
3741
2291
3061
7742
6354
5945
2426
8076
77
277
3187
7998
5008
1248
7539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB5
100N
39
200N
305
400N
2387
6179
6766
1TR
4801
3TR
00854
05939
43299
89094
24478
55258
30385
10TR
40456
66777
20TR
54856
30TR
35038
ĐB
818977

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 08/05/16

001 05 556 56 54 58
1666
2777 77 78 79
338 39 39 885 87
4999 94

Tiền Giang - 08/05/16

0123456789
4801
0854
9094
305
0385
6766
0456
4856
2387
6777
8977
4478
5258
5038
39
6179
5939
3299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA5
100N
08
200N
495
400N
8507
8542
4970
1TR
9280
3TR
59639
57394
19190
10242
81254
76712
20976
10TR
74802
83879
20TR
97433
30TR
65983
ĐB
351912

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 01/05/16

002 07 08 554
112 12 6
2779 76 70
333 39 883 80
442 42 994 90 95

Tiền Giang - 01/05/16

0123456789
4970
9280
9190
8542
0242
6712
4802
1912
7433
5983
7394
1254
495
0976
8507
08
9639
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD4
100N
97
200N
087
400N
4479
3543
8957
1TR
0712
3TR
32537
95904
01573
95832
35453
23254
05755
10TR
49849
50343
20TR
35271
30TR
02541
ĐB
581115

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 24/04/16

004 553 54 55 57
115 12 6
2771 73 79
337 32 887
441 49 43 43 997

Tiền Giang - 24/04/16

0123456789
5271
2541
0712
5832
3543
1573
5453
0343
5904
3254
5755
1115
97
087
8957
2537
4479
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC4
100N
86
200N
130
400N
8828
3846
5406
1TR
5270
3TR
11260
23046
81797
02323
66365
93724
59511
10TR
12100
10319
20TR
63765
30TR
15575
ĐB
749941

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 17/04/16

000 06 5
119 11 665 60 65
223 24 28 775 70
330 886
441 46 46 997

Tiền Giang - 17/04/16

0123456789
130
5270
1260
2100
9511
9941
2323
3724
6365
3765
5575
86
3846
5406
3046
1797
8828
0319
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1