• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD6
100N
78
200N
309
400N
7684
7179
1479
1TR
6857
3TR
02835
84851
95315
42372
59311
36960
13770
10TR
86054
43145
20TR
04597
30TR
23893
ĐB
190642

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 26/06/16

009 554 51 57
115 11 660
2772 70 79 79 78
335 884
442 45 993 97

Tiền Giang - 26/06/16

0123456789
6960
3770
4851
9311
2372
0642
3893
7684
6054
2835
5315
3145
6857
4597
78
309
7179
1479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC6
100N
12
200N
003
400N
9199
3572
5586
1TR
0649
3TR
55377
90668
06974
10100
83250
50676
09426
10TR
32375
01156
20TR
61022
30TR
86122
ĐB
554594

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/06/16

000 03 556 50
112 668
222 22 26 775 77 74 76 72
3886
449 994 99

Tiền Giang - 19/06/16

0123456789
0100
3250
12
3572
1022
6122
003
6974
4594
2375
5586
0676
9426
1156
5377
0668
9199
0649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB6
100N
08
200N
671
400N
9295
8333
5890
1TR
9064
3TR
48596
70120
98934
93049
53256
79468
18992
10TR
96109
27712
20TR
61230
30TR
12233
ĐB
773275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/06/16

009 08 556
112 668 64
220 775 71
333 30 34 33 8
449 996 92 95 90

Tiền Giang - 12/06/16

0123456789
5890
0120
1230
671
8992
7712
8333
2233
9064
8934
9295
3275
8596
3256
08
9468
3049
6109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA6
100N
13
200N
555
400N
7943
1544
1994
1TR
2620
3TR
91814
50269
69656
45754
19096
10209
76448
10TR
17817
31652
20TR
47676
30TR
07760
ĐB
176048

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/06/16

009 552 56 54 55
117 14 13 660 69
220 776
38
448 48 43 44 996 94

Tiền Giang - 05/06/16

0123456789
2620
7760
1652
13
7943
1544
1994
1814
5754
555
9656
9096
7676
7817
6448
6048
0269
0209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGE5
100N
93
200N
538
400N
8428
3268
6681
1TR
6750
3TR
39959
65418
06872
12437
72522
65187
51983
10TR
06183
24775
20TR
64334
30TR
43993
ĐB
595794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 29/05/16

0559 50
118 668
222 28 775 72
334 37 38 883 87 83 81
4994 93 93

Tiền Giang - 29/05/16

0123456789
6750
6681
6872
2522
93
1983
6183
3993
4334
5794
4775
2437
5187
538
8428
3268
5418
9959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD5
100N
26
200N
017
400N
0232
2322
9644
1TR
7590
3TR
63583
08462
02096
40451
14455
78674
75710
10TR
49979
52748
20TR
85352
30TR
67069
ĐB
001043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 22/05/16

0552 51 55
110 17 669 62
222 26 779 74
332 883
443 48 44 996 90

Tiền Giang - 22/05/16

0123456789
7590
5710
0451
0232
2322
8462
5352
3583
1043
9644
8674
4455
26
2096
017
2748
9979
7069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC5
100N
77
200N
277
400N
3811
5910
3741
1TR
2426
3TR
02291
16354
93061
85945
37742
08076
50820
10TR
17998
35008
20TR
53187
30TR
57539
ĐB
781248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 15/05/16

008 554
111 10 661
220 26 776 77 77
339 887
448 45 42 41 998 91

Tiền Giang - 15/05/16

0123456789
5910
0820
3811
3741
2291
3061
7742
6354
5945
2426
8076
77
277
3187
7998
5008
1248
7539
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1