• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D9
100N
18
200N
771
400N
0353
6120
6422
1TR
8727
3TR
97514
73147
83185
92618
97269
90329
95718
10TR
10246
31486
20TR
04090
30TR
86271
ĐB
959528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 25/09/16

0553
114 18 18 18 669
228 29 27 20 22 771 71
3886 85
446 47 990

Tiền Giang - 25/09/16

0123456789
6120
4090
771
6271
6422
0353
7514
3185
0246
1486
8727
3147
18
2618
5718
9528
7269
0329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C9
100N
81
200N
378
400N
7299
1671
2225
1TR
7521
3TR
48689
27958
25963
34424
67561
25824
36269
10TR
64116
85470
20TR
81388
30TR
77137
ĐB
483175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 18/09/16

0558
116 663 61 69
224 24 21 25 775 70 71 78
337 888 89 81
4999

Tiền Giang - 18/09/16

0123456789
5470
81
1671
7521
7561
5963
4424
5824
2225
3175
4116
7137
378
7958
1388
7299
8689
6269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B9
100N
92
200N
264
400N
7197
4315
4643
1TR
9602
3TR
66081
76182
78038
23273
92883
14741
93653
10TR
70583
40798
20TR
10034
30TR
44113
ĐB
752521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 11/09/16

002 553
113 15 664
221 773
334 38 883 81 82 83
441 43 998 97 92

Tiền Giang - 11/09/16

0123456789
6081
4741
2521
92
9602
6182
4643
3273
2883
3653
0583
4113
264
0034
4315
7197
8038
0798
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-A9
100N
49
200N
240
400N
6538
9732
6609
1TR
4174
3TR
12731
31874
15464
52454
82512
82905
38211
10TR
68355
98805
20TR
52438
30TR
68818
ĐB
792008

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 04/09/16

008 05 05 09 555 54
118 12 11 664
2774 74
338 31 38 32 8
440 49 9

Tiền Giang - 04/09/16

0123456789
240
2731
8211
9732
2512
4174
1874
5464
2454
2905
8355
8805
6538
2438
8818
2008
49
6609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D8
100N
76
200N
663
400N
1688
3925
6723
1TR
5364
3TR
79135
29194
52202
46661
70097
06153
84461
10TR
61579
05693
20TR
08597
30TR
27108
ĐB
891251

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 28/08/16

008 02 551 53
1661 61 64 63
225 23 779 76
335 888
4997 93 94 97

Tiền Giang - 28/08/16

0123456789
6661
4461
1251
2202
663
6723
6153
5693
5364
9194
3925
9135
76
0097
8597
1688
7108
1579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C8
100N
54
200N
847
400N
4201
4669
5295
1TR
8112
3TR
60845
31271
73002
79436
79789
79507
33161
10TR
28660
99599
20TR
47613
30TR
02012
ĐB
322001

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 21/08/16

001 02 07 01 554
112 13 12 660 61 69
2771
336 889
445 47 999 95

Tiền Giang - 21/08/16

0123456789
8660
4201
1271
3161
2001
8112
3002
2012
7613
54
5295
0845
9436
847
9507
4669
9789
9599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B8
100N
34
200N
955
400N
0461
5493
1147
1TR
0167
3TR
21085
97476
47143
14092
65074
98157
68676
10TR
98469
98144
20TR
00255
30TR
70644
ĐB
828736

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/08/16

0555 57 55
1669 67 61
2776 74 76
336 34 885
444 44 43 47 992 93

Tiền Giang - 14/08/16

0123456789
0461
4092
5493
7143
34
5074
8144
0644
955
1085
0255
7476
8676
8736
1147
0167
8157
8469
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1