• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B8
100N
34
200N
955
400N
0461
5493
1147
1TR
0167
3TR
21085
97476
47143
14092
65074
98157
68676
10TR
98469
98144
20TR
00255
30TR
70644
ĐB
828736

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/08/16

0555 57 55
1669 67 61
2776 74 76
336 34 885
444 44 43 47 992 93

Tiền Giang - 14/08/16

0123456789
0461
4092
5493
7143
34
5074
8144
0644
955
1085
0255
7476
8676
8736
1147
0167
8157
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-A8
100N
21
200N
457
400N
7050
6925
7895
1TR
2691
3TR
28765
24100
56099
82294
75953
99730
04110
10TR
99520
53981
20TR
40216
30TR
64990
ĐB
427137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 07/08/16

000 553 50 57
116 10 665
220 25 21 7
337 30 881
4990 99 94 91 95

Tiền Giang - 07/08/16

0123456789
7050
4100
9730
4110
9520
4990
21
2691
3981
5953
2294
6925
7895
8765
0216
457
7137
6099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-E7
100N
09
200N
354
400N
5932
3745
5702
1TR
1635
3TR
18628
54073
60797
29956
51639
15936
55829
10TR
71049
07656
20TR
94091
30TR
79889
ĐB
156333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 31/07/16

002 09 556 56 54
16
228 29 773
333 39 36 35 32 889
449 45 991 97

Tiền Giang - 31/07/16

0123456789
4091
5932
5702
4073
6333
354
3745
1635
9956
5936
7656
0797
8628
09
1639
5829
1049
9889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D7
100N
04
200N
262
400N
9733
2700
9815
1TR
4890
3TR
82524
48387
70364
08963
66710
20987
30658
10TR
12282
10261
20TR
39083
30TR
38346
ĐB
871295

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 24/07/16

000 04 558
110 15 661 64 63 62
224 7
333 883 82 87 87
446 995 90

Tiền Giang - 24/07/16

0123456789
2700
4890
6710
0261
262
2282
9733
8963
9083
04
2524
0364
9815
1295
8346
8387
0987
0658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC7
100N
34
200N
456
400N
3670
2530
6776
1TR
4116
3TR
23028
29022
60222
28881
90418
97783
83332
10TR
84023
54693
20TR
38140
30TR
30976
ĐB
146118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 17/07/16

0556
118 18 16 6
223 28 22 22 776 70 76
332 30 34 881 83
440 993

Tiền Giang - 17/07/16

0123456789
3670
2530
8140
8881
9022
0222
3332
7783
4023
4693
34
456
6776
4116
0976
3028
0418
6118
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB7
100N
19
200N
574
400N
8263
6595
6960
1TR
2145
3TR
39960
21563
31756
45037
49358
56047
60659
10TR
23760
03867
20TR
99076
30TR
94999
ĐB
113839

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 10/07/16

0556 58 59
119 660 67 60 63 63 60
2776 74
339 37 8
447 45 999 95

Tiền Giang - 10/07/16

0123456789
6960
9960
3760
8263
1563
574
6595
2145
1756
9076
5037
6047
3867
9358
19
0659
4999
3839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA7
100N
23
200N
013
400N
9175
1066
2365
1TR
5221
3TR
46375
86869
14869
67563
32117
85581
08673
10TR
32553
41730
20TR
19522
30TR
80790
ĐB
678551

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 03/07/16

0551 53
117 13 669 69 63 66 65
222 21 23 775 73 75
330 881
4990

Tiền Giang - 03/07/16

0123456789
1730
0790
5221
5581
8551
9522
23
013
7563
8673
2553
9175
2365
6375
1066
2117
6869
4869
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1