• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B9
100N
92
200N
264
400N
7197
4315
4643
1TR
9602
3TR
66081
76182
78038
23273
92883
14741
93653
10TR
70583
40798
20TR
10034
30TR
44113
ĐB
752521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 11/09/16

002 553
113 15 664
221 773
334 38 883 81 82 83
441 43 998 97 92

Tiền Giang - 11/09/16

0123456789
6081
4741
2521
92
9602
6182
4643
3273
2883
3653
0583
4113
264
0034
4315
7197
8038
0798
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-A9
100N
49
200N
240
400N
6538
9732
6609
1TR
4174
3TR
12731
31874
15464
52454
82512
82905
38211
10TR
68355
98805
20TR
52438
30TR
68818
ĐB
792008

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 04/09/16

008 05 05 09 555 54
118 12 11 664
2774 74
338 31 38 32 8
440 49 9

Tiền Giang - 04/09/16

0123456789
240
2731
8211
9732
2512
4174
1874
5464
2454
2905
8355
8805
6538
2438
8818
2008
49
6609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D8
100N
76
200N
663
400N
1688
3925
6723
1TR
5364
3TR
79135
29194
52202
46661
70097
06153
84461
10TR
61579
05693
20TR
08597
30TR
27108
ĐB
891251

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 28/08/16

008 02 551 53
1661 61 64 63
225 23 779 76
335 888
4997 93 94 97

Tiền Giang - 28/08/16

0123456789
6661
4461
1251
2202
663
6723
6153
5693
5364
9194
3925
9135
76
0097
8597
1688
7108
1579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C8
100N
54
200N
847
400N
4201
4669
5295
1TR
8112
3TR
60845
31271
73002
79436
79789
79507
33161
10TR
28660
99599
20TR
47613
30TR
02012
ĐB
322001

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 21/08/16

001 02 07 01 554
112 13 12 660 61 69
2771
336 889
445 47 999 95

Tiền Giang - 21/08/16

0123456789
8660
4201
1271
3161
2001
8112
3002
2012
7613
54
5295
0845
9436
847
9507
4669
9789
9599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B8
100N
34
200N
955
400N
0461
5493
1147
1TR
0167
3TR
21085
97476
47143
14092
65074
98157
68676
10TR
98469
98144
20TR
00255
30TR
70644
ĐB
828736

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/08/16

0555 57 55
1669 67 61
2776 74 76
336 34 885
444 44 43 47 992 93

Tiền Giang - 14/08/16

0123456789
0461
4092
5493
7143
34
5074
8144
0644
955
1085
0255
7476
8676
8736
1147
0167
8157
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-A8
100N
21
200N
457
400N
7050
6925
7895
1TR
2691
3TR
28765
24100
56099
82294
75953
99730
04110
10TR
99520
53981
20TR
40216
30TR
64990
ĐB
427137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 07/08/16

000 553 50 57
116 10 665
220 25 21 7
337 30 881
4990 99 94 91 95

Tiền Giang - 07/08/16

0123456789
7050
4100
9730
4110
9520
4990
21
2691
3981
5953
2294
6925
7895
8765
0216
457
7137
6099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-E7
100N
09
200N
354
400N
5932
3745
5702
1TR
1635
3TR
18628
54073
60797
29956
51639
15936
55829
10TR
71049
07656
20TR
94091
30TR
79889
ĐB
156333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 31/07/16

002 09 556 56 54
16
228 29 773
333 39 36 35 32 889
449 45 991 97

Tiền Giang - 31/07/16

0123456789
4091
5932
5702
4073
6333
354
3745
1635
9956
5936
7656
0797
8628
09
1639
5829
1049
9889
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1