• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D10
100N
71
200N
731
400N
7319
3063
6968
1TR
6279
3TR
98681
14210
33967
74668
13920
72171
37816
10TR
83379
79884
20TR
10258
30TR
83801
ĐB
426999

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 23/10/16

001 558
110 16 19 667 68 63 68
220 779 71 79 71
331 884 81
4999

Tiền Giang - 23/10/16

0123456789
4210
3920
71
731
8681
2171
3801
3063
9884
7816
3967
6968
4668
0258
7319
6279
3379
6999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C10
100N
94
200N
943
400N
8204
8188
8676
1TR
3750
3TR
22488
12752
98575
68777
11689
21952
10328
10TR
99275
69609
20TR
46223
30TR
52668
ĐB
798777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 16/10/16

009 04 552 52 50
1668
223 28 777 75 75 77 76
3888 89 88
443 994

Tiền Giang - 16/10/16

0123456789
3750
2752
1952
943
6223
94
8204
8575
9275
8676
8777
8777
8188
2488
0328
2668
1689
9609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B10
100N
30
200N
368
400N
8038
4568
2065
1TR
3123
3TR
97658
19091
88443
38492
92820
28149
57552
10TR
33662
15852
20TR
27840
30TR
12274
ĐB
093620

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 09/10/16

0552 58 52
1662 68 65 68
220 20 23 774
338 30 8
440 43 49 991 92

Tiền Giang - 09/10/16

0123456789
30
2820
7840
3620
9091
8492
7552
3662
5852
3123
8443
2274
2065
368
8038
4568
7658
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-A10
100N
69
200N
782
400N
9982
8382
4414
1TR
4212
3TR
18670
91498
27173
59117
44142
98893
90263
10TR
10912
76414
20TR
88696
30TR
28490
ĐB
186810

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 02/10/16

05
110 12 14 17 12 14 663 69
2770 73
3882 82 82
442 990 96 98 93

Tiền Giang - 02/10/16

0123456789
8670
8490
6810
782
9982
8382
4212
4142
0912
7173
8893
0263
4414
6414
8696
9117
1498
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D9
100N
18
200N
771
400N
0353
6120
6422
1TR
8727
3TR
97514
73147
83185
92618
97269
90329
95718
10TR
10246
31486
20TR
04090
30TR
86271
ĐB
959528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 25/09/16

0553
114 18 18 18 669
228 29 27 20 22 771 71
3886 85
446 47 990

Tiền Giang - 25/09/16

0123456789
6120
4090
771
6271
6422
0353
7514
3185
0246
1486
8727
3147
18
2618
5718
9528
7269
0329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C9
100N
81
200N
378
400N
7299
1671
2225
1TR
7521
3TR
48689
27958
25963
34424
67561
25824
36269
10TR
64116
85470
20TR
81388
30TR
77137
ĐB
483175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 18/09/16

0558
116 663 61 69
224 24 21 25 775 70 71 78
337 888 89 81
4999

Tiền Giang - 18/09/16

0123456789
5470
81
1671
7521
7561
5963
4424
5824
2225
3175
4116
7137
378
7958
1388
7299
8689
6269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B9
100N
92
200N
264
400N
7197
4315
4643
1TR
9602
3TR
66081
76182
78038
23273
92883
14741
93653
10TR
70583
40798
20TR
10034
30TR
44113
ĐB
752521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 11/09/16

002 553
113 15 664
221 773
334 38 883 81 82 83
441 43 998 97 92

Tiền Giang - 11/09/16

0123456789
6081
4741
2521
92
9602
6182
4643
3273
2883
3653
0583
4113
264
0034
4315
7197
8038
0798
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1