• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
29
250N
233
500N
6590
8194
9476
1TR
2759
2,5TR
20899
09003
82186
66500
96431
30749
19101
5TR
57977
02432
10TR
65858
40TR
31189
ĐB
45459

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 30/05/16

003 00 01 559 58 59
16
229 777 76
332 31 33 889 86
449 999 90 94

Thừa T. Huế - 30/05/16

0123456789
6590
6500
6431
9101
2432
233
9003
8194
9476
2186
7977
5858
29
2759
0899
0749
1189
5459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
14
250N
740
500N
6335
4141
2925
1TR
9164
2,5TR
56299
12013
49109
19689
07240
74631
61029
5TR
47195
59808
10TR
73800
40TR
50252
ĐB
26474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 23/05/16

000 08 09 552
113 14 664
229 25 774
331 35 889
440 41 40 995 99

Thừa T. Huế - 23/05/16

0123456789
740
7240
3800
4141
4631
0252
2013
14
9164
6474
6335
2925
7195
9808
6299
9109
9689
1029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
97
250N
913
500N
6693
9320
0490
1TR
8627
2,5TR
53252
79196
27039
85557
15240
09655
18233
5TR
97680
55253
10TR
18168
40TR
04965
ĐB
43695

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 16/05/16

0553 52 57 55
113 665 68
227 20 7
339 33 880
440 995 96 93 90 97

Thừa T. Huế - 16/05/16

0123456789
9320
0490
5240
7680
3252
913
6693
8233
5253
9655
4965
3695
9196
97
8627
5557
8168
7039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
94
250N
498
500N
7225
9954
4953
1TR
3455
2,5TR
38230
40521
74393
78516
19031
87103
74393
5TR
30009
68848
10TR
87142
40TR
83249
ĐB
76346

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/05/16

009 03 555 54 53
116 6
221 25 7
330 31 8
446 49 42 48 993 93 98 94

Thừa T. Huế - 09/05/16

0123456789
8230
0521
9031
7142
4953
4393
7103
4393
94
9954
7225
3455
8516
6346
498
8848
0009
3249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
71
250N
949
500N
6701
2549
1840
1TR
9494
2,5TR
65189
43251
34645
79111
82677
10910
58382
5TR
27165
60331
10TR
10963
40TR
94028
ĐB
84496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/05/16

001 551
111 10 663 65
228 777 71
331 889 82
445 49 40 49 996 94

Thừa T. Huế - 02/05/16

0123456789
1840
0910
71
6701
3251
9111
0331
8382
0963
9494
4645
7165
4496
2677
4028
949
2549
5189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
26
250N
251
500N
7211
6198
6891
1TR
3762
2,5TR
10153
62255
69812
25821
74946
83190
26714
5TR
01032
83855
10TR
24824
40TR
21431
ĐB
89682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/04/16

0555 53 55 51
112 14 11 662
224 21 26 7
331 32 882
446 990 98 91

Thừa T. Huế - 25/04/16

0123456789
3190
251
7211
6891
5821
1431
3762
9812
1032
9682
0153
6714
4824
2255
3855
26
4946
6198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
00
250N
545
500N
2649
1502
7314
1TR
2170
2,5TR
87021
67161
63086
86453
55478
89399
70538
5TR
43183
87795
10TR
09187
40TR
57856
ĐB
38554

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/04/16

002 00 554 56 53
114 661
221 778 70
338 887 83 86
449 45 995 99

Thừa T. Huế - 18/04/16

0123456789
00
2170
7021
7161
1502
6453
3183
7314
8554
545
7795
3086
7856
9187
5478
0538
2649
9399
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1