• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
17
250N
845
500N
7215
2992
5485
1TR
6181
2,5TR
36391
28724
24421
18311
16513
12726
35355
5TR
96812
15752
10TR
86828
40TR
29764
ĐB
58612

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/07/16

0552 55
112 12 11 13 15 17 664
228 24 21 26 7
3881 85
445 991 92

Thừa T. Huế - 18/07/16

0123456789
6181
6391
4421
8311
2992
6812
5752
8612
6513
8724
9764
845
7215
5485
5355
2726
17
6828
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
56
250N
680
500N
0652
8431
2529
1TR
6271
2,5TR
91549
03940
02053
43297
12215
31669
12547
5TR
81351
73733
10TR
70239
40TR
38791
ĐB
29036

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 11/07/16

0551 53 52 56
115 669
229 771
336 39 33 31 880
449 40 47 991 97

Thừa T. Huế - 11/07/16

0123456789
680
3940
8431
6271
1351
8791
0652
2053
3733
2215
56
9036
3297
2547
2529
1549
1669
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
34
250N
241
500N
2088
4994
1661
1TR
3345
2,5TR
07628
35052
24891
26981
89082
29430
63361
5TR
26771
26989
10TR
57947
40TR
67543
ĐB
86867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 04/07/16

0552
1667 61 61
228 771
330 34 889 81 82 88
443 47 45 41 991 94

Thừa T. Huế - 04/07/16

0123456789
9430
241
1661
4891
6981
3361
6771
5052
9082
7543
34
4994
3345
7947
6867
2088
7628
6989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
11
250N
646
500N
2321
8795
7429
1TR
8689
2,5TR
57584
11490
36122
76350
18263
88260
01696
5TR
41970
04723
10TR
06875
40TR
72325
ĐB
39125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 27/06/16

0550
111 663 60
225 25 23 22 21 29 775 70
3884 89
446 990 96 95

Thừa T. Huế - 27/06/16

0123456789
1490
6350
8260
1970
11
2321
6122
8263
4723
7584
8795
6875
2325
9125
646
1696
7429
8689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
81
250N
661
500N
2770
0962
6243
1TR
4630
2,5TR
91927
49702
56134
24551
36172
88017
64998
5TR
16966
99286
10TR
10828
40TR
81334
ĐB
30529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 20/06/16

002 551
117 666 62 61
229 28 27 772 70
334 34 30 886 81
443 998

Thừa T. Huế - 20/06/16

0123456789
2770
4630
81
661
4551
0962
9702
6172
6243
6134
1334
6966
9286
1927
8017
4998
0828
0529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
20
250N
123
500N
8897
8269
7905
1TR
9004
2,5TR
16345
58178
24224
27162
90715
78352
61701
5TR
11417
24427
10TR
54589
40TR
91042
ĐB
92559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 13/06/16

001 04 05 559 52
117 15 662 69
227 24 23 20 778
3889
442 45 997

Thừa T. Huế - 13/06/16

0123456789
20
1701
7162
8352
1042
123
9004
4224
7905
6345
0715
8897
1417
4427
8178
8269
4589
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
90
250N
047
500N
2367
8971
4179
1TR
1318
2,5TR
15758
64707
73022
93414
21638
93339
74706
5TR
44225
60049
10TR
35218
40TR
43443
ĐB
35988

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 06/06/16

007 06 558
118 14 18 667
225 22 771 79
338 39 888
443 49 47 990

Thừa T. Huế - 06/06/16

0123456789
90
8971
3022
3443
3414
4225
4706
047
2367
4707
1318
5758
1638
5218
5988
4179
3339
0049
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1