• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
250N
564
500N
7122
1606
1633
1TR
6624
2,5TR
68246
97537
34652
34413
15374
43635
65016
5TR
27651
61933
10TR
91102
40TR
03112
ĐB
76645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 05/09/16

002 06 551 52
112 13 16 664
224 22 28 774
333 37 35 33 8
445 46 9

Thừa T. Huế - 05/09/16

0123456789
7651
7122
4652
1102
3112
1633
4413
1933
564
6624
5374
3635
6645
1606
8246
5016
7537
28
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
53
250N
902
500N
1034
4121
4670
1TR
2760
2,5TR
61002
87556
06302
86026
58362
72188
55141
5TR
65026
28469
10TR
23128
40TR
46939
ĐB
67752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 29/08/16

002 02 02 552 56 53
1669 62 60
228 26 26 21 770
339 34 888
441 9

Thừa T. Huế - 29/08/16

0123456789
4670
2760
4121
5141
902
1002
6302
8362
7752
53
1034
7556
6026
5026
2188
3128
8469
6939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
53
250N
696
500N
5760
1947
8266
1TR
4831
2,5TR
97950
71802
62485
21256
94008
76444
43444
5TR
08963
87345
10TR
57451
40TR
01883
ĐB
25138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 22/08/16

002 08 551 50 56 53
1663 60 66
27
338 31 883 85
445 44 44 47 996

Thừa T. Huế - 22/08/16

0123456789
5760
7950
4831
7451
1802
53
8963
1883
6444
3444
2485
7345
696
8266
1256
1947
4008
5138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
250N
707
500N
7590
8997
3781
1TR
4770
2,5TR
28169
74545
32124
83646
45292
77567
39832
5TR
96903
76060
10TR
52540
40TR
29309
ĐB
08332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 15/08/16

009 03 07 5
1660 69 67
224 28 770
332 32 881
440 45 46 992 90 97

Thừa T. Huế - 15/08/16

0123456789
7590
4770
6060
2540
3781
5292
9832
8332
6903
2124
4545
3646
707
8997
7567
28
8169
9309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
11
250N
157
500N
8840
1584
7709
1TR
2845
2,5TR
71545
68547
26718
55211
42067
46687
79340
5TR
14474
89565
10TR
37968
40TR
97116
ĐB
62349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 08/08/16

009 557
116 18 11 11 668 65 67
2774
3887 84
449 45 47 40 45 40 9

Thừa T. Huế - 08/08/16

0123456789
8840
9340
11
5211
1584
4474
2845
1545
9565
7116
157
8547
2067
6687
6718
7968
7709
2349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
14
250N
094
500N
4769
3692
9125
1TR
2132
2,5TR
44044
69515
71441
32756
36784
17469
79956
5TR
68920
58319
10TR
13262
40TR
34232
ĐB
20445

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 01/08/16

0556 56
119 15 14 662 69 69
220 25 7
332 32 884
445 44 41 992 94

Thừa T. Huế - 01/08/16

0123456789
8920
1441
3692
2132
3262
4232
14
094
4044
6784
9125
9515
0445
2756
9956
4769
7469
8319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
24
250N
781
500N
4744
9971
7951
1TR
4336
2,5TR
61102
83211
19755
47827
77763
54127
72244
5TR
58505
76413
10TR
29430
40TR
33813
ĐB
98194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/07/16

005 02 555 51
113 13 11 663
227 27 24 771
330 36 881
444 44 994

Thừa T. Huế - 25/07/16

0123456789
9430
781
9971
7951
3211
1102
7763
6413
3813
24
4744
2244
8194
9755
8505
4336
7827
4127
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1