• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: *
100N
70
250N
162
500N
7251
2144
1687
1TR
9603
2,5TR
52132
33127
46826
01379
39951
75338
56859
5TR
50594
41647
10TR
60914
40TR
58179
ĐB
51265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 17/10/16

003 551 59 51
114 665 62
227 26 779 79 70
332 38 887
447 44 994

Thừa T. Huế - 17/10/16

0123456789
70
7251
9951
162
2132
9603
2144
0594
0914
1265
6826
1687
3127
1647
5338
1379
6859
8179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: *
100N
21
250N
008
500N
4000
7517
9932
1TR
1261
2,5TR
56903
49122
55136
95445
34471
40509
88760
5TR
05176
95653
10TR
32413
40TR
61320
ĐB
25668

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 10/10/16

003 09 00 08 553
113 17 668 60 61
220 22 21 776 71
336 32 8
445 9

Thừa T. Huế - 10/10/16

0123456789
4000
8760
1320
21
1261
4471
9932
9122
6903
5653
2413
5445
5136
5176
7517
008
5668
0509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: *
100N
15
250N
691
500N
9317
4610
9835
1TR
6486
2,5TR
42383
85636
75524
73811
64039
91721
61041
5TR
14514
00436
10TR
68072
40TR
42133
ĐB
84280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 03/10/16

05
114 11 17 10 15 6
224 21 772
333 36 36 39 35 880 83 86
441 991

Thừa T. Huế - 03/10/16

0123456789
4610
4280
691
3811
1721
1041
8072
2383
2133
5524
4514
15
9835
6486
5636
0436
9317
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
047
500N
6789
4052
6950
1TR
2869
2,5TR
87597
52151
18495
00847
59920
96665
46373
5TR
42199
08907
10TR
09123
40TR
50126
ĐB
04811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 26/09/16

007 551 52 50
111 665 69
226 23 20 21 773
3889
447 47 999 97 95

Thừa T. Huế - 26/09/16

0123456789
6950
9920
21
2151
4811
4052
6373
9123
8495
6665
0126
047
7597
0847
8907
6789
2869
2199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
98
250N
380
500N
7299
8750
7751
1TR
1988
2,5TR
95393
00475
30307
88141
85327
08303
79501
5TR
27142
14322
10TR
37801
40TR
12931
ĐB
28501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 19/09/16

001 01 07 03 01 550 51
16
222 27 775
331 888 80
442 41 993 99 98

Thừa T. Huế - 19/09/16

0123456789
380
8750
7751
8141
9501
7801
2931
8501
7142
4322
5393
8303
0475
0307
5327
98
1988
7299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
59
250N
620
500N
1744
3485
5628
1TR
8767
2,5TR
65871
45645
40953
45384
25422
38938
38524
5TR
31630
96602
10TR
06851
40TR
84950
ĐB
22119

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/09/16

002 550 51 53 59
119 667
222 24 28 20 771
330 38 884 85
445 44 9

Thừa T. Huế - 12/09/16

0123456789
620
1630
4950
5871
6851
5422
6602
0953
1744
5384
8524
3485
5645
8767
5628
8938
59
2119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
250N
564
500N
7122
1606
1633
1TR
6624
2,5TR
68246
97537
34652
34413
15374
43635
65016
5TR
27651
61933
10TR
91102
40TR
03112
ĐB
76645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 05/09/16

002 06 551 52
112 13 16 664
224 22 28 774
333 37 35 33 8
445 46 9

Thừa T. Huế - 05/09/16

0123456789
7651
7122
4652
1102
3112
1633
4413
1933
564
6624
5374
3635
6645
1606
8246
5016
7537
28
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1