• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
82
200N
381
400N
6131
4815
3581
1TR
4043
3TR
96145
74145
45440
95754
57641
98162
54100
10TR
25492
16610
20TR
44053
30TR
27282
ĐB
707252

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 30/06/16

000 552 53 54
110 15 662
27
331 882 81 81 82
445 45 40 41 43 992

Tây Ninh - 30/06/16

0123456789
5440
4100
6610
381
6131
3581
7641
82
8162
5492
7282
7252
4043
4053
5754
4815
6145
4145
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K4
100N
04
200N
535
400N
7418
0768
8626
1TR
4930
3TR
31281
12499
14794
35720
19192
23742
39116
10TR
07235
14938
20TR
81677
30TR
01443
ĐB
417840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 23/06/16

004 5
116 18 668
220 26 777
335 38 30 35 881
440 43 42 999 94 92

Tây Ninh - 23/06/16

0123456789
4930
5720
7840
1281
9192
3742
1443
04
4794
535
7235
8626
9116
1677
7418
0768
4938
2499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K3
100N
64
200N
045
400N
6711
1779
7081
1TR
2821
3TR
83824
36826
39462
21369
76020
32359
42614
10TR
22418
53893
20TR
32098
30TR
64020
ĐB
035278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 16/06/16

0559
118 14 11 662 69 64
220 24 26 20 21 778 79
3881
445 998 93

Tây Ninh - 16/06/16

0123456789
6020
4020
6711
7081
2821
9462
3893
64
3824
2614
045
6826
2418
2098
5278
1779
1369
2359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
04
200N
125
400N
3566
8161
1954
1TR
5074
3TR
57515
84239
64412
55318
33718
53098
51887
10TR
58223
92277
20TR
35778
30TR
24436
ĐB
052253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/06/16

004 553 54
115 12 18 18 666 61
223 25 778 77 74
336 39 887
4998

Tây Ninh - 09/06/16

0123456789
8161
4412
8223
2253
04
1954
5074
125
7515
3566
4436
1887
2277
5318
3718
3098
5778
4239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K1
100N
49
200N
839
400N
8384
2157
2033
1TR
6884
3TR
79613
96898
31955
31462
09904
04952
64988
10TR
50115
66213
20TR
94842
30TR
35789
ĐB
754706

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 02/06/16

006 04 555 52 57
115 13 13 662
27
333 39 889 88 84 84
442 49 998

Tây Ninh - 02/06/16

0123456789
1462
4952
4842
2033
9613
6213
8384
6884
9904
1955
0115
4706
2157
6898
4988
49
839
5789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
87
200N
323
400N
9238
7739
1866
1TR
6377
3TR
53373
05450
49314
39589
30998
03338
62443
10TR
92841
90536
20TR
36985
30TR
55924
ĐB
841693

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 26/05/16

0550
114 666
224 23 773 77
336 38 38 39 885 89 87
441 43 993 98

Tây Ninh - 26/05/16

0123456789
5450
2841
323
3373
2443
1693
9314
5924
6985
1866
0536
87
6377
9238
0998
3338
7739
9589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
94
200N
973
400N
9250
0686
1902
1TR
6853
3TR
90532
69821
01378
25879
72945
46934
07716
10TR
12111
68822
20TR
27186
30TR
06530
ĐB
541410

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 19/05/16

002 553 50
110 11 16 6
222 21 778 79 73
330 32 34 886 86
445 994

Tây Ninh - 19/05/16

0123456789
9250
6530
1410
9821
2111
1902
0532
8822
973
6853
94
6934
2945
0686
7716
7186
1378
5879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1