• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K3
100N
29
200N
456
400N
2719
6398
6242
1TR
4299
3TR
37077
05124
72226
21511
43003
77493
81026
10TR
29211
14702
20TR
16514
30TR
78258
ĐB
455375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 21/07/16

002 03 558 56
114 11 11 19 6
224 26 26 29 775 77
38
442 993 99 98

Tây Ninh - 21/07/16

0123456789
1511
9211
6242
4702
3003
7493
5124
6514
5375
456
2226
1026
7077
6398
8258
29
2719
4299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K2
100N
65
200N
286
400N
7579
5385
6959
1TR
7901
3TR
43265
18655
96542
29303
55160
38473
36921
10TR
08252
42291
20TR
30145
30TR
87272
ĐB
261673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 14/07/16

003 01 552 55 59
1665 60 65
221 773 72 73 79
3885 86
445 42 991

Tây Ninh - 14/07/16

0123456789
5160
7901
6921
2291
6542
8252
7272
9303
8473
1673
65
5385
3265
8655
0145
286
7579
6959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K1
100N
93
200N
620
400N
2709
9684
3717
1TR
6581
3TR
23435
19797
35786
07697
39088
60864
27829
10TR
13612
62126
20TR
83937
30TR
51667
ĐB
895794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 07/07/16

009 5
112 17 667 64
226 29 20 7
337 35 886 88 81 84
4994 97 97 93

Tây Ninh - 07/07/16

0123456789
620
6581
3612
93
9684
0864
5794
3435
5786
2126
3717
9797
7697
3937
1667
9088
2709
7829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
82
200N
381
400N
6131
4815
3581
1TR
4043
3TR
96145
74145
45440
95754
57641
98162
54100
10TR
25492
16610
20TR
44053
30TR
27282
ĐB
707252

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 30/06/16

000 552 53 54
110 15 662
27
331 882 81 81 82
445 45 40 41 43 992

Tây Ninh - 30/06/16

0123456789
5440
4100
6610
381
6131
3581
7641
82
8162
5492
7282
7252
4043
4053
5754
4815
6145
4145
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K4
100N
04
200N
535
400N
7418
0768
8626
1TR
4930
3TR
31281
12499
14794
35720
19192
23742
39116
10TR
07235
14938
20TR
81677
30TR
01443
ĐB
417840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 23/06/16

004 5
116 18 668
220 26 777
335 38 30 35 881
440 43 42 999 94 92

Tây Ninh - 23/06/16

0123456789
4930
5720
7840
1281
9192
3742
1443
04
4794
535
7235
8626
9116
1677
7418
0768
4938
2499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K3
100N
64
200N
045
400N
6711
1779
7081
1TR
2821
3TR
83824
36826
39462
21369
76020
32359
42614
10TR
22418
53893
20TR
32098
30TR
64020
ĐB
035278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 16/06/16

0559
118 14 11 662 69 64
220 24 26 20 21 778 79
3881
445 998 93

Tây Ninh - 16/06/16

0123456789
6020
4020
6711
7081
2821
9462
3893
64
3824
2614
045
6826
2418
2098
5278
1779
1369
2359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
04
200N
125
400N
3566
8161
1954
1TR
5074
3TR
57515
84239
64412
55318
33718
53098
51887
10TR
58223
92277
20TR
35778
30TR
24436
ĐB
052253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/06/16

004 553 54
115 12 18 18 666 61
223 25 778 77 74
336 39 887
4998

Tây Ninh - 09/06/16

0123456789
8161
4412
8223
2253
04
1954
5074
125
7515
3566
4436
1887
2277
5318
3718
3098
5778
4239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1