• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
94
200N
973
400N
9250
0686
1902
1TR
6853
3TR
90532
69821
01378
25879
72945
46934
07716
10TR
12111
68822
20TR
27186
30TR
06530
ĐB
541410

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 19/05/16

002 553 50
110 11 16 6
222 21 778 79 73
330 32 34 886 86
445 994

Tây Ninh - 19/05/16

0123456789
9250
6530
1410
9821
2111
1902
0532
8822
973
6853
94
6934
2945
0686
7716
7186
1378
5879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
84
200N
612
400N
3557
6776
9773
1TR
0237
3TR
52902
11208
06805
72855
50195
76013
34128
10TR
07478
01695
20TR
60817
30TR
20910
ĐB
003540

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 12/05/16

002 08 05 555 57
110 17 13 12 6
228 778 76 73
337 884
440 995 95

Tây Ninh - 12/05/16

0123456789
0910
3540
612
2902
9773
6013
84
6805
2855
0195
1695
6776
3557
0237
0817
1208
4128
7478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K1
100N
68
200N
357
400N
3608
2395
4820
1TR
6483
3TR
58983
73847
36944
41596
43569
25130
60166
10TR
58567
07904
20TR
76288
30TR
27700
ĐB
102864

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 05/05/16

000 04 08 557
1664 67 69 66 68
220 7
330 888 83 83
447 44 996 95

Tây Ninh - 05/05/16

0123456789
4820
5130
7700
6483
8983
6944
7904
2864
2395
1596
0166
357
3847
8567
68
3608
6288
3569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K4
100N
88
200N
145
400N
4829
0662
7468
1TR
8735
3TR
61745
52158
77931
35351
88354
76652
92526
10TR
63773
61679
20TR
85266
30TR
72061
ĐB
238925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/04/16

0558 51 54 52
1661 66 62 68
225 26 29 773 79
331 35 888
445 45 9

Tây Ninh - 28/04/16

0123456789
7931
5351
2061
0662
6652
3773
8354
145
8735
1745
8925
2526
5266
88
7468
2158
4829
1679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K3
100N
18
200N
444
400N
4288
0943
1690
1TR
8066
3TR
61441
64059
39721
78698
38085
81586
37326
10TR
91397
80140
20TR
79962
30TR
68830
ĐB
055367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 21/04/16

0559
118 667 62 66
221 26 7
330 885 86 88
440 41 43 44 997 98 90

Tây Ninh - 21/04/16

0123456789
1690
0140
8830
1441
9721
9962
0943
444
8085
8066
1586
7326
1397
5367
18
4288
8698
4059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K2
100N
14
200N
699
400N
7640
2505
9524
1TR
7793
3TR
50948
29162
22052
86197
73221
53914
52191
10TR
61697
66778
20TR
97543
30TR
00485
ĐB
974023

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 14/04/16

005 552
114 14 662
223 21 24 778
3885
443 48 40 997 97 91 93 99

Tây Ninh - 14/04/16

0123456789
7640
3221
2191
9162
2052
7793
7543
4023
14
9524
3914
2505
0485
6197
1697
0948
6778
699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K1
100N
59
200N
224
400N
7164
3619
5122
1TR
0123
3TR
66346
12406
45461
28736
70266
22417
11538
10TR
91444
34077
20TR
69742
30TR
48375
ĐB
658925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 07/04/16

006 559
117 19 661 66 64
225 23 22 24 775 77
336 38 8
442 44 46 9

Tây Ninh - 07/04/16

0123456789
5461
5122
9742
0123
224
7164
1444
8375
8925
6346
2406
8736
0266
2417
4077
1538
59
3619
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1