• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 9K2
100N
57
200N
541
400N
3675
2727
6100
1TR
4840
3TR
77170
84594
38393
75341
79320
82078
02052
10TR
12253
69584
20TR
92098
30TR
61423
ĐB
323908

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 08/09/16

008 00 553 52 57
16
223 20 27 770 78 75
3884
441 40 41 998 94 93

Tây Ninh - 08/09/16

0123456789
6100
4840
7170
9320
541
5341
2052
8393
2253
1423
4594
9584
3675
57
2727
2078
2098
3908
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 9K1
100N
66
200N
451
400N
7762
3935
0950
1TR
3359
3TR
01614
73051
80547
95780
50414
55573
83383
10TR
31648
02947
20TR
44786
30TR
20756
ĐB
642591

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 01/09/16

0556 51 59 50 51
114 14 662 66
2773
335 886 80 83
448 47 47 991

Tây Ninh - 01/09/16

0123456789
0950
5780
451
3051
2591
7762
5573
3383
1614
0414
3935
66
4786
0756
0547
2947
1648
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K4
100N
88
200N
090
400N
3899
1948
1951
1TR
6827
3TR
09612
06879
60338
41976
95689
51881
17097
10TR
19009
69388
20TR
22818
30TR
14748
ĐB
949708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 25/08/16

008 09 551
118 12 6
227 779 76
338 888 89 81 88
448 48 997 99 90

Tây Ninh - 25/08/16

0123456789
090
1951
1881
9612
1976
6827
7097
88
1948
0338
9388
2818
4748
9708
3899
6879
5689
9009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K3
100N
37
200N
617
400N
4768
2893
6368
1TR
8694
3TR
52330
93620
40292
11222
42172
04843
51799
10TR
89178
40846
20TR
72518
30TR
48138
ĐB
281224

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 18/08/16

05
118 17 668 68
224 20 22 778 72
338 30 37 8
446 43 992 99 94 93

Tây Ninh - 18/08/16

0123456789
2330
3620
0292
1222
2172
2893
4843
8694
1224
0846
37
617
4768
6368
9178
2518
8138
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K2
100N
52
200N
322
400N
3053
9928
0176
1TR
9525
3TR
43150
02969
21866
85253
11768
27230
93717
10TR
72909
10712
20TR
93647
30TR
58203
ĐB
367047

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 11/08/16

003 09 550 53 53 52
112 17 669 66 68
225 28 22 776
330 8
447 47 9

Tây Ninh - 11/08/16

0123456789
3150
7230
52
322
0712
3053
5253
8203
9525
0176
1866
3717
3647
7047
9928
1768
2969
2909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K1
100N
73
200N
637
400N
6190
6125
4974
1TR
7650
3TR
31809
69978
96247
54523
39863
37661
07222
10TR
55463
60819
20TR
49010
30TR
72965
ĐB
868949

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 04/08/16

009 550
110 19 665 63 63 61
223 22 25 778 74 73
337 8
449 47 990

Tây Ninh - 04/08/16

0123456789
6190
7650
9010
7661
7222
73
4523
9863
5463
4974
6125
2965
637
6247
9978
1809
0819
8949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K4
100N
13
200N
996
400N
7843
5946
7921
1TR
3631
3TR
70353
78498
50322
75981
76322
63103
67253
10TR
37519
86952
20TR
51156
30TR
50632
ĐB
241909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/07/16

009 03 556 52 53 53
119 13 6
222 22 21 7
332 31 881
443 46 998 96

Tây Ninh - 28/07/16

0123456789
7921
3631
5981
0322
6322
6952
0632
13
7843
0353
3103
7253
996
5946
1156
8498
7519
1909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1