• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K1
100N
73
200N
637
400N
6190
6125
4974
1TR
7650
3TR
31809
69978
96247
54523
39863
37661
07222
10TR
55463
60819
20TR
49010
30TR
72965
ĐB
868949

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 04/08/16

009 550
110 19 665 63 63 61
223 22 25 778 74 73
337 8
449 47 990

Tây Ninh - 04/08/16

0123456789
6190
7650
9010
7661
7222
73
4523
9863
5463
4974
6125
2965
637
6247
9978
1809
0819
8949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K4
100N
13
200N
996
400N
7843
5946
7921
1TR
3631
3TR
70353
78498
50322
75981
76322
63103
67253
10TR
37519
86952
20TR
51156
30TR
50632
ĐB
241909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/07/16

009 03 556 52 53 53
119 13 6
222 22 21 7
332 31 881
443 46 998 96

Tây Ninh - 28/07/16

0123456789
7921
3631
5981
0322
6322
6952
0632
13
7843
0353
3103
7253
996
5946
1156
8498
7519
1909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K3
100N
29
200N
456
400N
2719
6398
6242
1TR
4299
3TR
37077
05124
72226
21511
43003
77493
81026
10TR
29211
14702
20TR
16514
30TR
78258
ĐB
455375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 21/07/16

002 03 558 56
114 11 11 19 6
224 26 26 29 775 77
38
442 993 99 98

Tây Ninh - 21/07/16

0123456789
1511
9211
6242
4702
3003
7493
5124
6514
5375
456
2226
1026
7077
6398
8258
29
2719
4299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K2
100N
65
200N
286
400N
7579
5385
6959
1TR
7901
3TR
43265
18655
96542
29303
55160
38473
36921
10TR
08252
42291
20TR
30145
30TR
87272
ĐB
261673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 14/07/16

003 01 552 55 59
1665 60 65
221 773 72 73 79
3885 86
445 42 991

Tây Ninh - 14/07/16

0123456789
5160
7901
6921
2291
6542
8252
7272
9303
8473
1673
65
5385
3265
8655
0145
286
7579
6959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K1
100N
93
200N
620
400N
2709
9684
3717
1TR
6581
3TR
23435
19797
35786
07697
39088
60864
27829
10TR
13612
62126
20TR
83937
30TR
51667
ĐB
895794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 07/07/16

009 5
112 17 667 64
226 29 20 7
337 35 886 88 81 84
4994 97 97 93

Tây Ninh - 07/07/16

0123456789
620
6581
3612
93
9684
0864
5794
3435
5786
2126
3717
9797
7697
3937
1667
9088
2709
7829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
82
200N
381
400N
6131
4815
3581
1TR
4043
3TR
96145
74145
45440
95754
57641
98162
54100
10TR
25492
16610
20TR
44053
30TR
27282
ĐB
707252

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 30/06/16

000 552 53 54
110 15 662
27
331 882 81 81 82
445 45 40 41 43 992

Tây Ninh - 30/06/16

0123456789
5440
4100
6610
381
6131
3581
7641
82
8162
5492
7282
7252
4043
4053
5754
4815
6145
4145
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K4
100N
04
200N
535
400N
7418
0768
8626
1TR
4930
3TR
31281
12499
14794
35720
19192
23742
39116
10TR
07235
14938
20TR
81677
30TR
01443
ĐB
417840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 23/06/16

004 5
116 18 668
220 26 777
335 38 30 35 881
440 43 42 999 94 92

Tây Ninh - 23/06/16

0123456789
4930
5720
7840
1281
9192
3742
1443
04
4794
535
7235
8626
9116
1677
7418
0768
4938
2499
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1