• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T08
100N
26
200N
476
400N
9412
8122
6065
1TR
9999
3TR
42328
81429
11888
30999
26975
36082
25048
10TR
83313
56510
20TR
57957
30TR
02328
ĐB
428881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 31/08/16

0557
113 10 12 665
228 28 29 22 26 775 76
3881 88 82
448 999 99

Sóc Trăng - 31/08/16

0123456789
6510
8881
9412
8122
6082
3313
6065
6975
26
476
7957
2328
1888
5048
2328
9999
1429
0999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T08
100N
81
200N
183
400N
6510
6439
5573
1TR
3017
3TR
46971
64189
89139
55483
15385
53131
50817
10TR
80565
84039
20TR
47366
30TR
83051
ĐB
364225

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/08/16

0551
117 17 10 666 65
225 771 73
339 39 31 39 889 83 85 83 81
49

Sóc Trăng - 24/08/16

0123456789
6510
81
6971
3131
3051
183
5573
5483
5385
0565
4225
7366
3017
0817
6439
4189
9139
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T08
100N
06
200N
044
400N
0113
8559
1614
1TR
2892
3TR
36411
52398
18324
23078
54450
38276
34337
10TR
73399
78007
20TR
41552
30TR
09272
ĐB
977689

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/08/16

007 06 552 50 59
111 13 14 6
224 772 78 76
337 889
444 999 98 92

Sóc Trăng - 17/08/16

0123456789
4450
6411
2892
1552
9272
0113
044
1614
8324
06
8276
4337
8007
2398
3078
8559
3399
7689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T08
100N
34
200N
607
400N
5426
2874
3497
1TR
9549
3TR
66282
72355
56091
48084
60381
19862
59306
10TR
89678
18554
20TR
07892
30TR
80766
ĐB
674876

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 10/08/16

006 07 554 55
1666 62
226 776 78 74
334 882 84 81
449 992 91 97

Sóc Trăng - 10/08/16

0123456789
6091
0381
6282
9862
7892
34
2874
8084
8554
2355
5426
9306
0766
4876
607
3497
9678
9549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T08
100N
01
200N
777
400N
2235
2829
6006
1TR
2173
3TR
02346
14566
18722
87746
82655
85008
49786
10TR
23003
27632
20TR
92165
30TR
70318
ĐB
273425

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/08/16

003 08 06 01 555
118 665 66
225 22 29 773 77
332 35 886
446 46 9

Sóc Trăng - 03/08/16

0123456789
01
8722
7632
2173
3003
2235
2655
2165
3425
6006
2346
4566
7746
9786
777
5008
0318
2829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T07
100N
39
200N
051
400N
4887
4270
7719
1TR
3992
3TR
29714
70131
88288
15916
26648
30187
39288
10TR
51088
58719
20TR
54484
30TR
11431
ĐB
884905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 27/07/16

005 551
119 14 16 19 6
2770
331 31 39 884 88 88 87 88 87
448 992

Sóc Trăng - 27/07/16

0123456789
4270
051
0131
1431
3992
9714
4484
4905
5916
4887
0187
8288
6648
9288
1088
39
7719
8719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T07
100N
36
200N
322
400N
3609
5680
6441
1TR
9742
3TR
61726
74702
89797
98422
34042
03771
73928
10TR
51201
44782
20TR
23437
30TR
17936
ĐB
152161

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/07/16

001 02 09 5
1661
226 22 28 22 771
336 37 36 882 80
442 42 41 997

Sóc Trăng - 20/07/16

0123456789
5680
6441
3771
1201
2161
322
9742
4702
8422
4042
4782
36
1726
7936
9797
3437
3928
3609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1