• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T05
100N
31
200N
409
400N
9251
6374
6376
1TR
4091
3TR
73953
22694
33287
36585
60431
94658
31125
10TR
32523
31728
20TR
37072
30TR
74259
ĐB
227194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 18/05/16

009 559 53 58 51
16
223 28 25 772 74 76
331 31 887 85
4994 94 91

Sóc Trăng - 18/05/16

0123456789
31
9251
4091
0431
7072
3953
2523
6374
2694
7194
6585
1125
6376
3287
4658
1728
409
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T05
100N
16
200N
511
400N
1760
5464
6364
1TR
7966
3TR
28287
43167
57670
93728
11751
83614
12823
10TR
47757
87069
20TR
37886
30TR
94217
ĐB
428499

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 11/05/16

0557 51
117 14 11 16 669 67 66 60 64 64
228 23 770
3886 87
4999

Sóc Trăng - 11/05/16

0123456789
1760
7670
511
1751
2823
5464
6364
3614
16
7966
7886
8287
3167
7757
4217
3728
7069
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T05
100N
27
200N
275
400N
3834
3787
4272
1TR
7265
3TR
87362
30380
78983
35899
26502
40216
19573
10TR
98587
88861
20TR
73457
30TR
86158
ĐB
604951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 04/05/16

002 551 58 57
116 661 62 65
227 773 72 75
334 887 80 83 87
4999

Sóc Trăng - 04/05/16

0123456789
0380
8861
4951
4272
7362
6502
8983
9573
3834
275
7265
0216
27
3787
8587
3457
6158
5899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T04
100N
11
200N
044
400N
7400
9971
8064
1TR
3449
3TR
42880
06713
42488
99484
73408
08557
46678
10TR
36598
81527
20TR
96115
30TR
55430
ĐB
678381

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 27/04/16

008 00 557
115 13 11 664
227 778 71
330 881 80 88 84
449 44 998

Sóc Trăng - 27/04/16

0123456789
7400
2880
5430
11
9971
8381
6713
044
8064
9484
6115
8557
1527
2488
3408
6678
6598
3449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T04
100N
62
200N
076
400N
2075
6250
9057
1TR
2943
3TR
10160
32879
25517
31231
28757
67273
27531
10TR
55648
14677
20TR
83648
30TR
41701
ĐB
382246

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/04/16

001 557 50 57
117 660 62
2777 79 73 75 76
331 31 8
446 48 48 43 9

Sóc Trăng - 20/04/16

0123456789
6250
0160
1231
7531
1701
62
2943
7273
2075
076
2246
9057
5517
8757
4677
5648
3648
2879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T04
100N
39
200N
474
400N
1268
8897
8850
1TR
2317
3TR
54943
78570
95047
87570
31412
64030
70083
10TR
25587
90337
20TR
18164
30TR
39244
ĐB
941151

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 13/04/16

0551 50
112 17 664 68
2770 70 74
337 30 39 887 83
444 43 47 997

Sóc Trăng - 13/04/16

0123456789
8850
8570
7570
4030
1151
1412
4943
0083
474
8164
9244
8897
2317
5047
5587
0337
1268
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T04
100N
84
200N
113
400N
3636
8888
3291
1TR
6487
3TR
64215
16049
22507
50150
03244
63930
36759
10TR
40785
25157
20TR
32386
30TR
85350
ĐB
345251

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 06/04/16

007 551 50 57 50 59
115 13 6
27
330 36 886 85 87 88 84
449 44 991

Sóc Trăng - 06/04/16

0123456789
0150
3930
5350
3291
5251
113
84
3244
4215
0785
3636
2386
6487
2507
5157
8888
6049
6759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1