• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T09
100N
41
200N
784
400N
1121
7693
1743
1TR
8185
3TR
11883
87846
34980
98764
16104
23730
30814
10TR
14400
59913
20TR
81898
30TR
64759
ĐB
809804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 14/09/16

004 00 04 559
113 14 664
221 7
330 883 80 85 84
446 43 41 998 93

Sóc Trăng - 14/09/16

0123456789
4980
3730
4400
41
1121
7693
1743
1883
9913
784
8764
6104
0814
9804
8185
7846
1898
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T09
100N
88
200N
236
400N
4160
0082
5026
1TR
5739
3TR
09424
62585
87729
72959
63428
46090
40382
10TR
30720
60649
20TR
91704
30TR
31597
ĐB
783013

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 07/09/16

004 559
113 660
220 24 29 28 26 7
339 36 885 82 82 88
449 997 90

Sóc Trăng - 07/09/16

0123456789
4160
6090
0720
0082
0382
3013
9424
1704
2585
236
5026
1597
88
3428
5739
7729
2959
0649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T08
100N
26
200N
476
400N
9412
8122
6065
1TR
9999
3TR
42328
81429
11888
30999
26975
36082
25048
10TR
83313
56510
20TR
57957
30TR
02328
ĐB
428881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 31/08/16

0557
113 10 12 665
228 28 29 22 26 775 76
3881 88 82
448 999 99

Sóc Trăng - 31/08/16

0123456789
6510
8881
9412
8122
6082
3313
6065
6975
26
476
7957
2328
1888
5048
2328
9999
1429
0999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T08
100N
81
200N
183
400N
6510
6439
5573
1TR
3017
3TR
46971
64189
89139
55483
15385
53131
50817
10TR
80565
84039
20TR
47366
30TR
83051
ĐB
364225

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/08/16

0551
117 17 10 666 65
225 771 73
339 39 31 39 889 83 85 83 81
49

Sóc Trăng - 24/08/16

0123456789
6510
81
6971
3131
3051
183
5573
5483
5385
0565
4225
7366
3017
0817
6439
4189
9139
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T08
100N
06
200N
044
400N
0113
8559
1614
1TR
2892
3TR
36411
52398
18324
23078
54450
38276
34337
10TR
73399
78007
20TR
41552
30TR
09272
ĐB
977689

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/08/16

007 06 552 50 59
111 13 14 6
224 772 78 76
337 889
444 999 98 92

Sóc Trăng - 17/08/16

0123456789
4450
6411
2892
1552
9272
0113
044
1614
8324
06
8276
4337
8007
2398
3078
8559
3399
7689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T08
100N
34
200N
607
400N
5426
2874
3497
1TR
9549
3TR
66282
72355
56091
48084
60381
19862
59306
10TR
89678
18554
20TR
07892
30TR
80766
ĐB
674876

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 10/08/16

006 07 554 55
1666 62
226 776 78 74
334 882 84 81
449 992 91 97

Sóc Trăng - 10/08/16

0123456789
6091
0381
6282
9862
7892
34
2874
8084
8554
2355
5426
9306
0766
4876
607
3497
9678
9549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T08
100N
01
200N
777
400N
2235
2829
6006
1TR
2173
3TR
02346
14566
18722
87746
82655
85008
49786
10TR
23003
27632
20TR
92165
30TR
70318
ĐB
273425

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/08/16

003 08 06 01 555
118 665 66
225 22 29 773 77
332 35 886
446 46 9

Sóc Trăng - 03/08/16

0123456789
01
8722
7632
2173
3003
2235
2655
2165
3425
6006
2346
4566
7746
9786
777
5008
0318
2829
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1