• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T10
100N
15
200N
486
400N
1196
8574
5757
1TR
7828
3TR
73537
46689
16682
22185
26548
12843
77813
10TR
44260
42037
20TR
07480
30TR
52745
ĐB
616210

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 12/10/16

0557
110 13 15 660
228 774
337 37 880 89 82 85 86
445 48 43 996

Sóc Trăng - 12/10/16

0123456789
4260
7480
6210
6682
2843
7813
8574
15
2185
2745
486
1196
5757
3537
2037
7828
6548
6689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T10
100N
36
200N
253
400N
8240
9639
0085
1TR
7073
3TR
37809
42964
84449
17405
82855
95193
11534
10TR
44858
90495
20TR
75104
30TR
64969
ĐB
351830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 05/10/16

004 09 05 558 55 53
1669 64
2773
330 34 39 36 885
449 40 995 93

Sóc Trăng - 05/10/16

0123456789
8240
1830
253
7073
5193
2964
1534
5104
0085
7405
2855
0495
36
4858
9639
7809
4449
4969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T09
100N
82
200N
244
400N
6042
6353
1864
1TR
8450
3TR
99344
28047
22459
11926
55946
91695
58852
10TR
79941
57657
20TR
49765
30TR
95129
ĐB
541212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 28/09/16

0557 59 52 50 53
112 665 64
229 26 7
3882
441 44 47 46 42 44 995

Sóc Trăng - 28/09/16

0123456789
8450
9941
82
6042
8852
1212
6353
244
1864
9344
1695
9765
1926
5946
8047
7657
2459
5129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T09
100N
57
200N
887
400N
5324
3442
9514
1TR
8188
3TR
29157
67264
48801
41948
90297
58086
41614
10TR
53938
12791
20TR
47632
30TR
40344
ĐB
753318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 21/09/16

001 557 57
118 14 14 664
224 7
332 38 886 88 87
444 48 42 991 97

Sóc Trăng - 21/09/16

0123456789
8801
2791
3442
7632
5324
9514
7264
1614
0344
8086
57
887
9157
0297
8188
1948
3938
3318
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T09
100N
41
200N
784
400N
1121
7693
1743
1TR
8185
3TR
11883
87846
34980
98764
16104
23730
30814
10TR
14400
59913
20TR
81898
30TR
64759
ĐB
809804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 14/09/16

004 00 04 559
113 14 664
221 7
330 883 80 85 84
446 43 41 998 93

Sóc Trăng - 14/09/16

0123456789
4980
3730
4400
41
1121
7693
1743
1883
9913
784
8764
6104
0814
9804
8185
7846
1898
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T09
100N
88
200N
236
400N
4160
0082
5026
1TR
5739
3TR
09424
62585
87729
72959
63428
46090
40382
10TR
30720
60649
20TR
91704
30TR
31597
ĐB
783013

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 07/09/16

004 559
113 660
220 24 29 28 26 7
339 36 885 82 82 88
449 997 90

Sóc Trăng - 07/09/16

0123456789
4160
6090
0720
0082
0382
3013
9424
1704
2585
236
5026
1597
88
3428
5739
7729
2959
0649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T08
100N
26
200N
476
400N
9412
8122
6065
1TR
9999
3TR
42328
81429
11888
30999
26975
36082
25048
10TR
83313
56510
20TR
57957
30TR
02328
ĐB
428881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 31/08/16

0557
113 10 12 665
228 28 29 22 26 775 76
3881 88 82
448 999 99

Sóc Trăng - 31/08/16

0123456789
6510
8881
9412
8122
6082
3313
6065
6975
26
476
7957
2328
1888
5048
2328
9999
1429
0999
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1