• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T08
100N
01
200N
777
400N
2235
2829
6006
1TR
2173
3TR
02346
14566
18722
87746
82655
85008
49786
10TR
23003
27632
20TR
92165
30TR
70318
ĐB
273425

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/08/16

003 08 06 01 555
118 665 66
225 22 29 773 77
332 35 886
446 46 9

Sóc Trăng - 03/08/16

0123456789
01
8722
7632
2173
3003
2235
2655
2165
3425
6006
2346
4566
7746
9786
777
5008
0318
2829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T07
100N
39
200N
051
400N
4887
4270
7719
1TR
3992
3TR
29714
70131
88288
15916
26648
30187
39288
10TR
51088
58719
20TR
54484
30TR
11431
ĐB
884905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 27/07/16

005 551
119 14 16 19 6
2770
331 31 39 884 88 88 87 88 87
448 992

Sóc Trăng - 27/07/16

0123456789
4270
051
0131
1431
3992
9714
4484
4905
5916
4887
0187
8288
6648
9288
1088
39
7719
8719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T07
100N
36
200N
322
400N
3609
5680
6441
1TR
9742
3TR
61726
74702
89797
98422
34042
03771
73928
10TR
51201
44782
20TR
23437
30TR
17936
ĐB
152161

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/07/16

001 02 09 5
1661
226 22 28 22 771
336 37 36 882 80
442 42 41 997

Sóc Trăng - 20/07/16

0123456789
5680
6441
3771
1201
2161
322
9742
4702
8422
4042
4782
36
1726
7936
9797
3437
3928
3609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T07
100N
12
200N
351
400N
1562
1771
6637
1TR
9404
3TR
84016
18130
39436
37601
23855
98742
69963
10TR
02140
19579
20TR
96118
30TR
68045
ĐB
739178

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 13/07/16

001 04 555 51
118 16 12 663 62
2778 79 71
330 36 37 8
445 40 42 9

Sóc Trăng - 13/07/16

0123456789
8130
2140
351
1771
7601
12
1562
8742
9963
9404
3855
8045
4016
9436
6637
6118
9178
9579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T07
100N
11
200N
350
400N
2163
1391
7600
1TR
7323
3TR
60561
78363
69931
36250
65986
55084
32591
10TR
92282
98271
20TR
38991
30TR
38616
ĐB
391494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 06/07/16

000 550 50
116 11 661 63 63
223 771
331 882 86 84
4994 91 91 91

Sóc Trăng - 06/07/16

0123456789
350
7600
6250
11
1391
0561
9931
2591
8271
8991
2282
2163
7323
8363
5084
1494
5986
8616
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T06
100N
31
200N
403
400N
1046
6354
1434
1TR
2667
3TR
68495
85222
37116
42518
83324
91062
05439
10TR
93043
32611
20TR
30207
30TR
55429
ĐB
111389

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 29/06/16

007 03 554
111 16 18 662 67
229 22 24 7
339 34 31 889
443 46 995

Sóc Trăng - 29/06/16

0123456789
31
2611
5222
1062
403
3043
6354
1434
3324
8495
1046
7116
2667
0207
2518
5439
5429
1389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T06
100N
33
200N
573
400N
2548
2479
8624
1TR
8113
3TR
16653
62451
18935
62628
39702
08156
19304
10TR
06872
20949
20TR
35950
30TR
69312
ĐB
738308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 22/06/16

008 02 04 550 53 51 56
112 13 6
228 24 772 79 73
335 33 8
449 48 9

Sóc Trăng - 22/06/16

0123456789
5950
2451
9702
6872
9312
33
573
8113
6653
8624
9304
8935
8156
2548
2628
8308
2479
0949
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1