• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Đang chờ xổ số Quảng Trị lúc 17:12': 27/10/2016. Còn 16:58:41 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
05
250N
935
500N
5254
4777
6503
1TR
7517
2,5TR
57664
03699
60926
66967
00885
60335
70191
5TR
50892
44616
10TR
26803
40TR
87707
ĐB
79341

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 26/05/16

007 03 03 05 554
116 17 664 67
226 777
335 35 885
441 992 99 91

Quảng Trị - 26/05/16

0123456789
0191
9341
0892
6503
6803
5254
7664
05
935
0885
0335
0926
4616
4777
7517
6967
7707
3699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
70
250N
567
500N
1377
1935
7739
1TR
6376
2,5TR
32613
85794
22464
01172
88656
52714
09776
5TR
37724
79485
10TR
25066
40TR
00460
ĐB
43825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 19/05/16

0556
113 14 660 66 64 67
225 24 772 76 76 77 70
335 39 885
4994

Quảng Trị - 19/05/16

0123456789
70
0460
1172
2613
5794
2464
2714
7724
1935
9485
3825
6376
8656
9776
5066
567
1377
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
65
250N
675
500N
3571
6787
2580
1TR
0120
2,5TR
38758
08926
45077
30640
92048
12381
31488
5TR
06471
36723
10TR
68386
40TR
80648
ĐB
43099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 12/05/16

0558
1665
223 26 20 771 77 71 75
3886 81 88 87 80
448 40 48 999

Quảng Trị - 12/05/16

0123456789
2580
0120
0640
3571
2381
6471
6723
65
675
8926
8386
6787
5077
8758
2048
1488
0648
3099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
25
250N
759
500N
4790
6980
8767
1TR
9326
2,5TR
39156
42150
47092
28100
44064
25844
57306
5TR
14041
48429
10TR
07590
40TR
26051
ĐB
60759

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 05/05/16

000 06 559 51 56 50 59
1664 67
229 26 25 7
3880
441 44 990 92 90

Quảng Trị - 05/05/16

0123456789
4790
6980
2150
8100
7590
4041
6051
7092
4064
5844
25
9326
9156
7306
8767
759
8429
0759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
547
500N
8688
7911
3585
1TR
2544
2,5TR
99885
73127
24351
36635
08070
40780
54786
5TR
49660
85500
10TR
00502
40TR
46680
ĐB
32375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/04/16

002 00 551
111 660
227 775 70
335 880 85 80 86 88 85
444 47 995

Quảng Trị - 28/04/16

0123456789
8070
0780
9660
5500
6680
7911
4351
0502
2544
95
3585
9885
6635
2375
4786
547
3127
8688
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
43
250N
716
500N
1032
9069
0653
1TR
0065
2,5TR
66523
01656
91191
88859
35137
35515
61936
5TR
62212
28229
10TR
77783
40TR
30200
ĐB
81488

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/04/16

000 556 59 53
112 15 16 665 69
229 23 7
337 36 32 888 83
443 991

Quảng Trị - 21/04/16

0123456789
0200
1191
1032
2212
43
0653
6523
7783
0065
5515
716
1656
1936
5137
1488
9069
8859
8229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
88
250N
654
500N
7816
0639
5120
1TR
1801
2,5TR
82576
73931
26914
61290
46698
47356
80364
5TR
95883
45182
10TR
24719
40TR
11413
ĐB
20853

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/04/16

001 553 56 54
113 19 14 16 664
220 776
331 39 883 82 88
4990 98

Quảng Trị - 14/04/16

0123456789
5120
1290
1801
3931
5182
5883
1413
0853
654
6914
0364
7816
2576
7356
88
6698
0639
4719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1