• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
54
250N
266
500N
2389
7717
1997
1TR
2108
2,5TR
12757
66594
43116
50460
10388
06306
04734
5TR
21880
02225
10TR
39387
40TR
67737
ĐB
51327

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 25/08/16

006 08 557 54
116 17 660 66
227 25 7
337 34 887 80 88 89
4994 97

Quảng Trị - 25/08/16

0123456789
0460
1880
54
6594
4734
2225
266
3116
6306
7717
1997
2757
9387
7737
1327
2108
0388
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
37
250N
301
500N
8308
8156
9287
1TR
7911
2,5TR
42829
25083
11649
36861
74031
91451
22657
5TR
80383
52814
10TR
16083
40TR
77053
ĐB
91306

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 18/08/16

006 08 01 553 51 57 56
114 11 661
229 7
331 37 883 83 83 87
449 9

Quảng Trị - 18/08/16

0123456789
301
7911
6861
4031
1451
5083
0383
6083
7053
2814
8156
1306
37
9287
2657
8308
2829
1649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
286
500N
3258
9087
6721
1TR
9064
2,5TR
61127
55263
12870
63733
67890
11320
85551
5TR
68008
13675
10TR
71399
40TR
24587
ĐB
73492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 11/08/16

008 551 58
1663 64
227 20 21 775 70
333 887 87 86
4992 99 90 95

Quảng Trị - 11/08/16

0123456789
2870
7890
1320
6721
5551
3492
5263
3733
9064
95
3675
286
9087
1127
4587
3258
8008
1399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
21
250N
596
500N
9913
0897
7839
1TR
1487
2,5TR
48402
21890
63452
59785
03706
78222
56115
5TR
11504
62097
10TR
38348
40TR
16745
ĐB
93340

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 04/08/16

004 02 06 552
115 13 6
222 21 7
339 885 87
440 45 48 997 90 97 96

Quảng Trị - 04/08/16

0123456789
1890
3340
21
8402
3452
8222
9913
1504
9785
6115
6745
596
3706
0897
1487
2097
8348
7839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
44
250N
314
500N
0009
9705
6482
1TR
5861
2,5TR
44080
16959
79074
30029
64101
65155
26307
5TR
79705
87902
10TR
35876
40TR
11739
ĐB
47773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/07/16

005 02 01 07 09 05 559 55
114 661
229 773 76 74
339 880 82
444 9

Quảng Trị - 28/07/16

0123456789
4080
5861
4101
6482
7902
7773
44
314
9074
9705
5155
9705
5876
6307
0009
6959
0029
1739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
98
250N
109
500N
1330
9968
2610
1TR
0614
2,5TR
18937
43291
18524
25635
05712
95200
98982
5TR
63599
32709
10TR
57719
40TR
90503
ĐB
12581

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/07/16

003 09 00 09 5
119 12 14 10 668
224 7
337 35 30 881 82
4999 91 98

Quảng Trị - 21/07/16

0123456789
1330
2610
5200
3291
2581
5712
8982
0503
0614
8524
5635
8937
98
9968
109
3599
2709
7719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
43
250N
078
500N
0694
4022
6701
1TR
2093
2,5TR
87911
11042
14792
02352
09593
28005
49330
5TR
92707
67873
10TR
06748
40TR
86824
ĐB
35768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/07/16

007 05 01 552
111 668
224 22 773 78
330 8
448 42 43 992 93 93 94

Quảng Trị - 14/07/16

0123456789
9330
6701
7911
4022
1042
4792
2352
43
2093
9593
7873
0694
6824
8005
2707
078
6748
5768
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1