• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
60
250N
215
500N
2019
0655
7808
1TR
7969
2,5TR
52785
45612
45192
81091
90766
26093
81288
5TR
48655
49340
10TR
42895
40TR
71035
ĐB
02818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 22/09/16

008 555 55
118 12 19 15 666 69 60
27
335 885 88
440 995 92 91 93

Quảng Trị - 22/09/16

0123456789
60
9340
1091
5612
5192
6093
215
0655
2785
8655
2895
1035
0766
7808
1288
2818
2019
7969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
30
250N
886
500N
9317
4486
2718
1TR
8103
2,5TR
59983
91377
33279
70497
69239
08866
78929
5TR
42344
88046
10TR
64681
40TR
97305
ĐB
94278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 15/09/16

005 03 5
117 18 666
229 778 77 79
339 30 881 83 86 86
444 46 997

Quảng Trị - 15/09/16

0123456789
30
4681
8103
9983
2344
7305
886
4486
8866
8046
9317
1377
0497
2718
4278
3279
9239
8929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
36
250N
314
500N
9564
1347
5582
1TR
9444
2,5TR
96665
57334
94632
22987
68218
91464
60147
5TR
11088
54320
10TR
90378
40TR
90747
ĐB
51221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 08/09/16

05
118 14 665 64 64
221 20 778
334 32 36 888 87 82
447 47 44 47 9

Quảng Trị - 08/09/16

0123456789
4320
1221
5582
4632
314
9564
9444
7334
1464
6665
36
1347
2987
0147
0747
8218
1088
0378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
32
250N
560
500N
1046
0395
3566
1TR
4484
2,5TR
91657
81803
66619
54599
80160
44346
52750
5TR
01295
61516
10TR
24431
40TR
36223
ĐB
87856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 01/09/16

003 556 57 50
116 19 660 66 60
223 7
331 32 884
446 46 995 99 95

Quảng Trị - 01/09/16

0123456789
560
0160
2750
4431
32
1803
6223
4484
0395
1295
1046
3566
4346
1516
7856
1657
6619
4599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
54
250N
266
500N
2389
7717
1997
1TR
2108
2,5TR
12757
66594
43116
50460
10388
06306
04734
5TR
21880
02225
10TR
39387
40TR
67737
ĐB
51327

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 25/08/16

006 08 557 54
116 17 660 66
227 25 7
337 34 887 80 88 89
4994 97

Quảng Trị - 25/08/16

0123456789
0460
1880
54
6594
4734
2225
266
3116
6306
7717
1997
2757
9387
7737
1327
2108
0388
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
37
250N
301
500N
8308
8156
9287
1TR
7911
2,5TR
42829
25083
11649
36861
74031
91451
22657
5TR
80383
52814
10TR
16083
40TR
77053
ĐB
91306

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 18/08/16

006 08 01 553 51 57 56
114 11 661
229 7
331 37 883 83 83 87
449 9

Quảng Trị - 18/08/16

0123456789
301
7911
6861
4031
1451
5083
0383
6083
7053
2814
8156
1306
37
9287
2657
8308
2829
1649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
286
500N
3258
9087
6721
1TR
9064
2,5TR
61127
55263
12870
63733
67890
11320
85551
5TR
68008
13675
10TR
71399
40TR
24587
ĐB
73492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 11/08/16

008 551 58
1663 64
227 20 21 775 70
333 887 87 86
4992 99 90 95

Quảng Trị - 11/08/16

0123456789
2870
7890
1320
6721
5551
3492
5263
3733
9064
95
3675
286
9087
1127
4587
3258
8008
1399
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1