• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
98
250N
109
500N
1330
9968
2610
1TR
0614
2,5TR
18937
43291
18524
25635
05712
95200
98982
5TR
63599
32709
10TR
57719
40TR
90503
ĐB
12581

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/07/16

003 09 00 09 5
119 12 14 10 668
224 7
337 35 30 881 82
4999 91 98

Quảng Trị - 21/07/16

0123456789
1330
2610
5200
3291
2581
5712
8982
0503
0614
8524
5635
8937
98
9968
109
3599
2709
7719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
43
250N
078
500N
0694
4022
6701
1TR
2093
2,5TR
87911
11042
14792
02352
09593
28005
49330
5TR
92707
67873
10TR
06748
40TR
86824
ĐB
35768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/07/16

007 05 01 552
111 668
224 22 773 78
330 8
448 42 43 992 93 93 94

Quảng Trị - 14/07/16

0123456789
9330
6701
7911
4022
1042
4792
2352
43
2093
9593
7873
0694
6824
8005
2707
078
6748
5768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
75
250N
853
500N
5091
4570
5320
1TR
7432
2,5TR
69544
53718
77261
15273
52972
25406
07143
5TR
30549
62871
10TR
89080
40TR
47369
ĐB
28723

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/07/16

006 553
118 669 61
223 20 771 73 72 70 75
332 880
449 44 43 991

Quảng Trị - 07/07/16

0123456789
4570
5320
9080
5091
7261
2871
7432
2972
853
5273
7143
8723
9544
75
5406
3718
0549
7369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
24
250N
380
500N
3060
6855
3346
1TR
3591
2,5TR
04137
71777
86752
81443
57469
89522
72622
5TR
62456
05894
10TR
33462
40TR
44697
ĐB
50315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/06/16

0556 52 55
115 662 69 60
222 22 24 777
337 880
443 46 997 94 91

Quảng Trị - 30/06/16

0123456789
380
3060
3591
6752
9522
2622
3462
1443
24
5894
6855
0315
3346
2456
4137
1777
4697
7469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
49
250N
960
500N
5064
3901
5869
1TR
3281
2,5TR
02850
29741
08682
21724
93079
55907
93482
5TR
60428
54776
10TR
30982
40TR
44464
ĐB
14791

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/06/16

007 01 550
1664 64 69 60
228 24 776 79
3882 82 82 81
441 49 991

Quảng Trị - 23/06/16

0123456789
960
2850
3901
3281
9741
4791
8682
3482
0982
5064
1724
4464
4776
5907
0428
49
5869
3079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
16
250N
091
500N
3124
2899
1122
1TR
0231
2,5TR
44023
89768
35670
38458
65025
31229
02611
5TR
80642
32208
10TR
58938
40TR
77737
ĐB
73230

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/06/16

008 558
111 16 668
223 25 29 24 22 770
330 37 38 31 8
442 999 91

Quảng Trị - 16/06/16

0123456789
5670
3230
091
0231
2611
1122
0642
4023
3124
5025
16
7737
9768
8458
2208
8938
2899
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
50
250N
482
500N
3373
5744
4889
1TR
2438
2,5TR
84998
09405
97343
12097
87777
53793
06602
5TR
65755
05876
10TR
32606
40TR
39984
ĐB
73727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/06/16

006 05 02 555 50
16
227 776 77 73
338 884 89 82
443 44 998 97 93

Quảng Trị - 09/06/16

0123456789
50
482
6602
3373
7343
3793
5744
9984
9405
5755
5876
2606
2097
7777
3727
2438
4998
4889
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1