• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
16
250N
091
500N
3124
2899
1122
1TR
0231
2,5TR
44023
89768
35670
38458
65025
31229
02611
5TR
80642
32208
10TR
58938
40TR
77737
ĐB
73230

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/06/16

008 558
111 16 668
223 25 29 24 22 770
330 37 38 31 8
442 999 91

Quảng Trị - 16/06/16

0123456789
5670
3230
091
0231
2611
1122
0642
4023
3124
5025
16
7737
9768
8458
2208
8938
2899
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
50
250N
482
500N
3373
5744
4889
1TR
2438
2,5TR
84998
09405
97343
12097
87777
53793
06602
5TR
65755
05876
10TR
32606
40TR
39984
ĐB
73727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/06/16

006 05 02 555 50
16
227 776 77 73
338 884 89 82
443 44 998 97 93

Quảng Trị - 09/06/16

0123456789
50
482
6602
3373
7343
3793
5744
9984
9405
5755
5876
2606
2097
7777
3727
2438
4998
4889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
42
250N
850
500N
4108
9599
4803
1TR
1525
2,5TR
69326
23962
64016
18889
20194
58929
47528
5TR
74679
57521
10TR
79766
40TR
24513
ĐB
35044

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 02/06/16

008 03 550
113 16 666 62
221 26 29 28 25 779
3889
444 42 994 99

Quảng Trị - 02/06/16

0123456789
850
7521
42
3962
4803
4513
0194
5044
1525
9326
4016
9766
4108
7528
9599
8889
8929
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
05
250N
935
500N
5254
4777
6503
1TR
7517
2,5TR
57664
03699
60926
66967
00885
60335
70191
5TR
50892
44616
10TR
26803
40TR
87707
ĐB
79341

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 26/05/16

007 03 03 05 554
116 17 664 67
226 777
335 35 885
441 992 99 91

Quảng Trị - 26/05/16

0123456789
0191
9341
0892
6503
6803
5254
7664
05
935
0885
0335
0926
4616
4777
7517
6967
7707
3699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
70
250N
567
500N
1377
1935
7739
1TR
6376
2,5TR
32613
85794
22464
01172
88656
52714
09776
5TR
37724
79485
10TR
25066
40TR
00460
ĐB
43825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 19/05/16

0556
113 14 660 66 64 67
225 24 772 76 76 77 70
335 39 885
4994

Quảng Trị - 19/05/16

0123456789
70
0460
1172
2613
5794
2464
2714
7724
1935
9485
3825
6376
8656
9776
5066
567
1377
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
65
250N
675
500N
3571
6787
2580
1TR
0120
2,5TR
38758
08926
45077
30640
92048
12381
31488
5TR
06471
36723
10TR
68386
40TR
80648
ĐB
43099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 12/05/16

0558
1665
223 26 20 771 77 71 75
3886 81 88 87 80
448 40 48 999

Quảng Trị - 12/05/16

0123456789
2580
0120
0640
3571
2381
6471
6723
65
675
8926
8386
6787
5077
8758
2048
1488
0648
3099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
25
250N
759
500N
4790
6980
8767
1TR
9326
2,5TR
39156
42150
47092
28100
44064
25844
57306
5TR
14041
48429
10TR
07590
40TR
26051
ĐB
60759

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 05/05/16

000 06 559 51 56 50 59
1664 67
229 26 25 7
3880
441 44 990 92 90

Quảng Trị - 05/05/16

0123456789
4790
6980
2150
8100
7590
4041
6051
7092
4064
5844
25
9326
9156
7306
8767
759
8429
0759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1