• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
21
250N
596
500N
9913
0897
7839
1TR
1487
2,5TR
48402
21890
63452
59785
03706
78222
56115
5TR
11504
62097
10TR
38348
40TR
16745
ĐB
93340

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 04/08/16

004 02 06 552
115 13 6
222 21 7
339 885 87
440 45 48 997 90 97 96

Quảng Trị - 04/08/16

0123456789
1890
3340
21
8402
3452
8222
9913
1504
9785
6115
6745
596
3706
0897
1487
2097
8348
7839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
44
250N
314
500N
0009
9705
6482
1TR
5861
2,5TR
44080
16959
79074
30029
64101
65155
26307
5TR
79705
87902
10TR
35876
40TR
11739
ĐB
47773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/07/16

005 02 01 07 09 05 559 55
114 661
229 773 76 74
339 880 82
444 9

Quảng Trị - 28/07/16

0123456789
4080
5861
4101
6482
7902
7773
44
314
9074
9705
5155
9705
5876
6307
0009
6959
0029
1739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
98
250N
109
500N
1330
9968
2610
1TR
0614
2,5TR
18937
43291
18524
25635
05712
95200
98982
5TR
63599
32709
10TR
57719
40TR
90503
ĐB
12581

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/07/16

003 09 00 09 5
119 12 14 10 668
224 7
337 35 30 881 82
4999 91 98

Quảng Trị - 21/07/16

0123456789
1330
2610
5200
3291
2581
5712
8982
0503
0614
8524
5635
8937
98
9968
109
3599
2709
7719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
43
250N
078
500N
0694
4022
6701
1TR
2093
2,5TR
87911
11042
14792
02352
09593
28005
49330
5TR
92707
67873
10TR
06748
40TR
86824
ĐB
35768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/07/16

007 05 01 552
111 668
224 22 773 78
330 8
448 42 43 992 93 93 94

Quảng Trị - 14/07/16

0123456789
9330
6701
7911
4022
1042
4792
2352
43
2093
9593
7873
0694
6824
8005
2707
078
6748
5768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
75
250N
853
500N
5091
4570
5320
1TR
7432
2,5TR
69544
53718
77261
15273
52972
25406
07143
5TR
30549
62871
10TR
89080
40TR
47369
ĐB
28723

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/07/16

006 553
118 669 61
223 20 771 73 72 70 75
332 880
449 44 43 991

Quảng Trị - 07/07/16

0123456789
4570
5320
9080
5091
7261
2871
7432
2972
853
5273
7143
8723
9544
75
5406
3718
0549
7369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
24
250N
380
500N
3060
6855
3346
1TR
3591
2,5TR
04137
71777
86752
81443
57469
89522
72622
5TR
62456
05894
10TR
33462
40TR
44697
ĐB
50315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/06/16

0556 52 55
115 662 69 60
222 22 24 777
337 880
443 46 997 94 91

Quảng Trị - 30/06/16

0123456789
380
3060
3591
6752
9522
2622
3462
1443
24
5894
6855
0315
3346
2456
4137
1777
4697
7469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
49
250N
960
500N
5064
3901
5869
1TR
3281
2,5TR
02850
29741
08682
21724
93079
55907
93482
5TR
60428
54776
10TR
30982
40TR
44464
ĐB
14791

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/06/16

007 01 550
1664 64 69 60
228 24 776 79
3882 82 82 81
441 49 991

Quảng Trị - 23/06/16

0123456789
960
2850
3901
3281
9741
4791
8682
3482
0982
5064
1724
4464
4776
5907
0428
49
5869
3079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1