• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: *
100N
49
250N
371
500N
1027
6381
2327
1TR
1385
2,5TR
89112
38180
42169
20982
84653
47666
93379
5TR
06090
64242
10TR
06259
40TR
17794
ĐB
12734

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 20/10/16

0559 53
112 669 66
227 27 779 71
334 880 82 85 81
442 49 994 90

Quảng Trị - 20/10/16

0123456789
8180
6090
371
6381
9112
0982
4242
4653
7794
2734
1385
7666
1027
2327
49
2169
3379
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: *
100N
22
250N
155
500N
3804
2736
3448
1TR
6972
2,5TR
61917
77296
90993
61993
51747
31462
66451
5TR
41120
75481
10TR
68158
40TR
05675
ĐB
06179

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 13/10/16

004 558 51 55
117 662
220 22 779 75 72
336 881
447 48 996 93 93

Quảng Trị - 13/10/16

0123456789
1120
6451
5481
22
6972
1462
0993
1993
3804
155
5675
2736
7296
1917
1747
3448
8158
6179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: *
100N
90
250N
340
500N
3549
9479
1497
1TR
1992
2,5TR
28134
25832
42671
10932
42093
08471
21152
5TR
35951
83116
10TR
49862
40TR
68631
ĐB
82931

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 06/10/16

0551 52
116 662
2771 71 79
331 31 34 32 32 8
449 40 993 92 97 90

Quảng Trị - 06/10/16

0123456789
90
340
2671
8471
5951
8631
2931
1992
5832
0932
1152
9862
2093
8134
3116
1497
3549
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
36
250N
165
500N
7401
9358
9458
1TR
3295
2,5TR
40228
49155
53628
98668
31618
45162
24033
5TR
20622
92776
10TR
83482
40TR
76177
ĐB
92323

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 29/09/16

001 555 58 58
118 668 62 65
223 22 28 28 777 76
333 36 882
4995

Quảng Trị - 29/09/16

0123456789
7401
5162
0622
3482
4033
2323
165
3295
9155
36
2776
6177
9358
9458
0228
3628
8668
1618
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
60
250N
215
500N
2019
0655
7808
1TR
7969
2,5TR
52785
45612
45192
81091
90766
26093
81288
5TR
48655
49340
10TR
42895
40TR
71035
ĐB
02818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 22/09/16

008 555 55
118 12 19 15 666 69 60
27
335 885 88
440 995 92 91 93

Quảng Trị - 22/09/16

0123456789
60
9340
1091
5612
5192
6093
215
0655
2785
8655
2895
1035
0766
7808
1288
2818
2019
7969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
30
250N
886
500N
9317
4486
2718
1TR
8103
2,5TR
59983
91377
33279
70497
69239
08866
78929
5TR
42344
88046
10TR
64681
40TR
97305
ĐB
94278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 15/09/16

005 03 5
117 18 666
229 778 77 79
339 30 881 83 86 86
444 46 997

Quảng Trị - 15/09/16

0123456789
30
4681
8103
9983
2344
7305
886
4486
8866
8046
9317
1377
0497
2718
4278
3279
9239
8929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
36
250N
314
500N
9564
1347
5582
1TR
9444
2,5TR
96665
57334
94632
22987
68218
91464
60147
5TR
11088
54320
10TR
90378
40TR
90747
ĐB
51221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 08/09/16

05
118 14 665 64 64
221 20 778
334 32 36 888 87 82
447 47 44 47 9

Quảng Trị - 08/09/16

0123456789
4320
1221
5582
4632
314
9564
9444
7334
1464
6665
36
1347
2987
0147
0747
8218
1088
0378
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1