• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh

Đang chờ xổ số Quảng Ninh lúc 18:10': 25/10/2016. Còn 08:01:38 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11KZ7KZ3KZ
65206
G.Nhất
90314
G.Nhì
37514
12220
G.Ba
77101
81850
40881
00239
89218
09203
G.Tư
8246
5348
9978
2914
G.Năm
1238
3100
7370
5432
0307
9779
G.Sáu
437
348
503
G.Bảy
87
28
04
95

Quảng Ninh - 18/10/16

0123456789
2220
1850
3100
7370
7101
0881
5432
9203
503
0314
7514
2914
04
95
8246
5206
0307
437
87
9218
5348
9978
1238
348
28
0239
9779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 8KS1KS12KS
60300
G.Nhất
91556
G.Nhì
21604
73340
G.Ba
14432
60180
98021
26998
63602
17996
G.Tư
5443
9189
7573
2539
G.Năm
6290
3186
5838
7155
6819
9462
G.Sáu
430
490
555
G.Bảy
04
16
88
17

Quảng Ninh - 11/10/16

0123456789
3340
0180
6290
430
490
0300
8021
4432
3602
9462
5443
7573
1604
04
7155
555
1556
7996
3186
16
17
6998
5838
88
9189
2539
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 14KL15KL4KL
54308
G.Nhất
23654
G.Nhì
19752
53971
G.Ba
77608
71898
21523
27074
37727
69826
G.Tư
5810
2313
6962
1229
G.Năm
4952
2009
1508
0946
6544
3052
G.Sáu
916
802
355
G.Bảy
07
55
88
16

Quảng Ninh - 04/10/16

0123456789
5810
3971
9752
6962
4952
3052
802
1523
2313
3654
7074
6544
355
55
9826
0946
916
16
7727
07
7608
1898
1508
88
4308
1229
2009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 15KD6KD3KD
19291
G.Nhất
19740
G.Nhì
19008
34256
G.Ba
04269
37539
27075
20225
70934
12352
G.Tư
5203
0308
2630
3916
G.Năm
4047
7689
2133
5250
9440
2895
G.Sáu
816
991
995
G.Bảy
83
19
84
41

Quảng Ninh - 27/09/16

0123456789
9740
2630
5250
9440
991
41
9291
2352
5203
2133
83
0934
84
7075
0225
2895
995
4256
3916
816
4047
9008
0308
4269
7539
7689
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 2JW 14JW 8JW
67317
G.Nhất
02460
G.Nhì
08782
28374
G.Ba
73373
55346
68885
00821
76687
16033
G.Tư
6249
4409
8323
6341
G.Năm
2404
7536
6864
3400
5921
7488
G.Sáu
796
930
303
G.Bảy
76
45
26
19

Quảng Ninh - 20/09/16

0123456789
2460
3400
930
0821
6341
5921
8782
3373
6033
8323
303
8374
2404
6864
8885
45
5346
7536
796
76
26
6687
7317
7488
6249
4409
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 9JP1JP13JP
99709
G.Nhất
34536
G.Nhì
39103
19244
G.Ba
70583
99745
51951
90356
15371
34407
G.Tư
9334
4633
2266
3747
G.Năm
6906
5429
3420
4779
2712
4468
G.Sáu
971
253
765
G.Bảy
91
35
62
34

Quảng Ninh - 13/09/16

0123456789
3420
1951
5371
971
91
2712
62
9103
0583
4633
253
9244
9334
34
9745
765
35
4536
0356
2266
6906
4407
3747
4468
5429
4779
9709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 3JG5JG15JG
47831
G.Nhất
44521
G.Nhì
73099
06755
G.Ba
58606
25159
54543
85621
02142
57094
G.Tư
4569
0353
6380
9614
G.Năm
4097
5661
9399
5259
3834
7537
G.Sáu
232
467
844
G.Bảy
08
81
31
36

Quảng Ninh - 06/09/16

0123456789
6380
4521
5621
5661
81
31
7831
2142
232
4543
0353
7094
9614
3834
844
6755
8606
36
4097
7537
467
08
3099
5159
4569
9399
5259
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1