• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Đang chờ xổ số Quảng Ngãi lúc 17:12': 22/10/2016. Còn 01:18:03 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
99
250N
647
500N
1003
0730
6476
1TR
6463
2,5TR
31988
64488
63878
24880
25984
08834
80366
5TR
14384
60940
10TR
58058
40TR
80445
ĐB
44000

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 28/05/16

000 03 558
1666 63
2778 76
334 30 884 88 88 80 84
445 40 47 999

Quảng Ngãi - 28/05/16

0123456789
0730
4880
0940
4000
1003
6463
5984
8834
4384
0445
6476
0366
647
1988
4488
3878
8058
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
96
250N
806
500N
7299
8474
8800
1TR
5033
2,5TR
47748
00933
53066
28715
36119
44706
99818
5TR
08713
40029
10TR
23418
40TR
10469
ĐB
54633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 21/05/16

006 00 06 5
118 13 15 19 18 669 66
229 774
333 33 33 8
448 999 96

Quảng Ngãi - 21/05/16

0123456789
8800
5033
0933
8713
4633
8474
8715
96
806
3066
4706
7748
9818
3418
7299
6119
0029
0469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
28
250N
582
500N
7753
4418
4753
1TR
3690
2,5TR
16926
24988
36240
09310
63059
21192
30515
5TR
31543
00008
10TR
11402
40TR
28681
ĐB
12457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 14/05/16

002 08 557 59 53 53
110 15 18 6
226 28 7
3881 88 82
443 40 992 90

Quảng Ngãi - 14/05/16

0123456789
3690
6240
9310
8681
582
1192
1402
7753
4753
1543
0515
6926
2457
28
4418
4988
0008
3059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
65
250N
789
500N
7802
5190
5349
1TR
4156
2,5TR
75842
84992
08148
31412
94471
44173
15557
5TR
75879
23948
10TR
48590
40TR
47574
ĐB
63690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 07/05/16

002 557 56
112 665
2774 79 71 73
3889
448 42 48 49 990 90 92 90

Quảng Ngãi - 07/05/16

0123456789
5190
8590
3690
4471
7802
5842
4992
1412
4173
7574
65
4156
5557
8148
3948
789
5349
5879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
91
250N
411
500N
9802
0722
4745
1TR
1525
2,5TR
50086
14077
15055
83836
59498
81081
79240
5TR
81210
22280
10TR
34783
40TR
64230
ĐB
30028

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/04/16

002 555
110 11 6
228 25 22 777
330 36 883 80 86 81
440 45 998 91

Quảng Ngãi - 30/04/16

0123456789
9240
1210
2280
4230
91
411
1081
9802
0722
4783
4745
1525
5055
0086
3836
4077
9498
0028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
39
250N
290
500N
9395
2002
3845
1TR
3561
2,5TR
33596
39125
80617
44828
50013
72309
25525
5TR
80994
93374
10TR
04135
40TR
37497
ĐB
01746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 23/04/16

009 02 5
117 13 661
225 28 25 774
335 39 8
446 45 997 94 96 95 90

Quảng Ngãi - 23/04/16

0123456789
290
3561
2002
0013
0994
3374
9395
3845
9125
5525
4135
3596
1746
0617
7497
4828
39
2309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
250N
967
500N
4313
4715
6952
1TR
1809
2,5TR
81304
40217
92223
34502
10311
38739
52453
5TR
04708
10319
10TR
04326
40TR
90142
ĐB
56778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 16/04/16

008 04 02 09 553 52
119 17 11 13 15 667
226 23 778
339 8
442 41 9

Quảng Ngãi - 16/04/16

0123456789
41
0311
6952
4502
0142
4313
2223
2453
1304
4715
4326
967
0217
4708
6778
1809
8739
0319
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1