• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
01
250N
807
500N
4880
5606
5299
1TR
7899
2,5TR
78378
28264
27837
98683
42857
58029
33216
5TR
89339
41906
10TR
66880
40TR
46582
ĐB
42185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/08/16

006 06 07 01 557
116 664
229 778
339 37 885 82 80 83 80
4999 99

Quảng Ngãi - 27/08/16

0123456789
4880
6880
01
6582
8683
8264
2185
5606
3216
1906
807
7837
2857
8378
5299
7899
8029
9339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
98
250N
687
500N
4452
0293
4603
1TR
2160
2,5TR
99226
05927
75824
68287
68731
34259
09004
5TR
50745
19824
10TR
55865
40TR
08188
ĐB
19259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 20/08/16

004 03 559 59 52
1665 60
224 26 27 24 7
331 888 87 87
445 993 98

Quảng Ngãi - 20/08/16

0123456789
2160
8731
4452
0293
4603
5824
9004
9824
0745
5865
9226
687
5927
8287
98
8188
4259
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
89
250N
451
500N
2599
1345
3448
1TR
4652
2,5TR
52910
13163
18163
82183
17732
80949
04794
5TR
13867
25568
10TR
29636
40TR
13786
ĐB
00494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 13/08/16

0552 51
110 667 68 63 63
27
336 32 886 83 89
449 45 48 994 94 99

Quảng Ngãi - 13/08/16

0123456789
2910
451
4652
7732
3163
8163
2183
4794
0494
1345
9636
3786
3867
3448
5568
89
2599
0949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
95
250N
974
500N
5943
3883
0380
1TR
8183
2,5TR
02628
52207
65468
21449
50308
28424
94423
5TR
06143
87699
10TR
01731
40TR
96163
ĐB
51752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 06/08/16

007 08 552
1663 68
228 24 23 774
331 883 83 80
443 49 43 999 95

Quảng Ngãi - 06/08/16

0123456789
0380
1731
1752
5943
3883
8183
4423
6143
6163
974
8424
95
2207
2628
5468
0308
1449
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
82
250N
173
500N
5764
5911
3703
1TR
3329
2,5TR
37949
02293
63817
05252
33359
99362
46508
5TR
88071
91524
10TR
68938
40TR
99971
ĐB
32496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/07/16

008 03 552 59
117 11 662 64
224 29 771 71 73
338 882
449 996 93

Quảng Ngãi - 30/07/16

0123456789
5911
8071
9971
82
5252
9362
173
3703
2293
5764
1524
2496
3817
6508
8938
3329
7949
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
250N
062
500N
9630
8298
8927
1TR
5338
2,5TR
12607
37593
06795
87170
93360
48939
53380
5TR
04117
92197
10TR
99874
40TR
95793
ĐB
76745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 23/07/16

007 5
117 660 62
227 774 70
339 38 30 880 84
445 993 97 93 95 98

Quảng Ngãi - 23/07/16

0123456789
9630
7170
3360
3380
062
7593
5793
84
9874
6795
6745
8927
2607
4117
2197
8298
5338
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
91
250N
449
500N
1991
4146
1459
1TR
9598
2,5TR
08820
67117
82309
81380
71281
24099
71285
5TR
79231
79265
10TR
68647
40TR
71995
ĐB
67482

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 16/07/16

009 559
117 665
220 7
331 882 80 81 85
447 46 49 995 99 98 91 91

Quảng Ngãi - 16/07/16

0123456789
8820
1380
91
1991
1281
9231
7482
1285
9265
1995
4146
7117
8647
9598
449
1459
2309
4099
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1