• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
19
250N
996
500N
0898
4109
2688
1TR
6458
2,5TR
12011
34717
08237
66765
13879
68528
64895
5TR
72433
49435
10TR
88459
40TR
51321
ĐB
88622

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 18/06/16

009 559 58
111 17 19 665
222 21 28 779
333 35 37 888
4995 98 96

Quảng Ngãi - 18/06/16

0123456789
2011
1321
8622
2433
6765
4895
9435
996
4717
8237
0898
2688
6458
8528
19
4109
3879
8459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
328
500N
4868
0779
5225
1TR
1761
2,5TR
33027
65409
25772
95828
70998
32169
52967
5TR
71274
66471
10TR
20747
40TR
82514
ĐB
29242

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/06/16

009 5
114 669 67 61 68
227 28 25 28 774 71 72 79
334 8
442 47 998

Quảng Ngãi - 11/06/16

0123456789
1761
6471
5772
9242
34
1274
2514
5225
3027
2967
0747
328
4868
5828
0998
0779
5409
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
96
250N
329
500N
9942
2985
1124
1TR
6463
2,5TR
71819
70936
50211
31666
94103
43780
17982
5TR
01556
47172
10TR
81269
40TR
84709
ĐB
77404

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 04/06/16

004 09 03 556
119 11 669 66 63
224 29 772
336 880 82 85
442 996

Quảng Ngãi - 04/06/16

0123456789
3780
0211
9942
7982
7172
6463
4103
1124
7404
2985
96
0936
1666
1556
329
1819
1269
4709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
99
250N
647
500N
1003
0730
6476
1TR
6463
2,5TR
31988
64488
63878
24880
25984
08834
80366
5TR
14384
60940
10TR
58058
40TR
80445
ĐB
44000

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 28/05/16

000 03 558
1666 63
2778 76
334 30 884 88 88 80 84
445 40 47 999

Quảng Ngãi - 28/05/16

0123456789
0730
4880
0940
4000
1003
6463
5984
8834
4384
0445
6476
0366
647
1988
4488
3878
8058
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
96
250N
806
500N
7299
8474
8800
1TR
5033
2,5TR
47748
00933
53066
28715
36119
44706
99818
5TR
08713
40029
10TR
23418
40TR
10469
ĐB
54633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 21/05/16

006 00 06 5
118 13 15 19 18 669 66
229 774
333 33 33 8
448 999 96

Quảng Ngãi - 21/05/16

0123456789
8800
5033
0933
8713
4633
8474
8715
96
806
3066
4706
7748
9818
3418
7299
6119
0029
0469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
28
250N
582
500N
7753
4418
4753
1TR
3690
2,5TR
16926
24988
36240
09310
63059
21192
30515
5TR
31543
00008
10TR
11402
40TR
28681
ĐB
12457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 14/05/16

002 08 557 59 53 53
110 15 18 6
226 28 7
3881 88 82
443 40 992 90

Quảng Ngãi - 14/05/16

0123456789
3690
6240
9310
8681
582
1192
1402
7753
4753
1543
0515
6926
2457
28
4418
4988
0008
3059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
65
250N
789
500N
7802
5190
5349
1TR
4156
2,5TR
75842
84992
08148
31412
94471
44173
15557
5TR
75879
23948
10TR
48590
40TR
47574
ĐB
63690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 07/05/16

002 557 56
112 665
2774 79 71 73
3889
448 42 48 49 990 90 92 90

Quảng Ngãi - 07/05/16

0123456789
5190
8590
3690
4471
7802
5842
4992
1412
4173
7574
65
4156
5557
8148
3948
789
5349
5879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1