• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
91
250N
726
500N
8614
8759
5861
1TR
6421
2,5TR
83885
75114
73604
01118
27571
71979
35194
5TR
28395
97453
10TR
03568
40TR
68721
ĐB
72956

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 09/07/16

004 556 53 59
114 18 14 668 61
221 21 26 771 79
3885
4995 94 91

Quảng Ngãi - 09/07/16

0123456789
91
5861
6421
7571
8721
7453
8614
5114
3604
5194
3885
8395
726
2956
1118
3568
8759
1979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
07
250N
983
500N
7803
1123
3059
1TR
3723
2,5TR
87697
02038
37919
49821
85622
82052
45828
5TR
26570
47573
10TR
96547
40TR
78166
ĐB
06280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/07/16

003 07 552 59
119 666
221 22 28 23 23 770 73
338 880 83
447 997

Quảng Ngãi - 02/07/16

0123456789
6570
6280
9821
5622
2052
983
7803
1123
3723
7573
8166
07
7697
6547
2038
5828
3059
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
10
250N
992
500N
4060
0680
8034
1TR
2794
2,5TR
43251
11761
69961
28041
32194
48440
92362
5TR
44420
57414
10TR
20896
40TR
29356
ĐB
15679

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/06/16

0556 51
114 10 661 61 62 60
220 779
334 880
441 40 996 94 94 92

Quảng Ngãi - 25/06/16

0123456789
10
4060
0680
8440
4420
3251
1761
9961
8041
992
2362
8034
2794
2194
7414
0896
9356
5679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
19
250N
996
500N
0898
4109
2688
1TR
6458
2,5TR
12011
34717
08237
66765
13879
68528
64895
5TR
72433
49435
10TR
88459
40TR
51321
ĐB
88622

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 18/06/16

009 559 58
111 17 19 665
222 21 28 779
333 35 37 888
4995 98 96

Quảng Ngãi - 18/06/16

0123456789
2011
1321
8622
2433
6765
4895
9435
996
4717
8237
0898
2688
6458
8528
19
4109
3879
8459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
328
500N
4868
0779
5225
1TR
1761
2,5TR
33027
65409
25772
95828
70998
32169
52967
5TR
71274
66471
10TR
20747
40TR
82514
ĐB
29242

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/06/16

009 5
114 669 67 61 68
227 28 25 28 774 71 72 79
334 8
442 47 998

Quảng Ngãi - 11/06/16

0123456789
1761
6471
5772
9242
34
1274
2514
5225
3027
2967
0747
328
4868
5828
0998
0779
5409
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
96
250N
329
500N
9942
2985
1124
1TR
6463
2,5TR
71819
70936
50211
31666
94103
43780
17982
5TR
01556
47172
10TR
81269
40TR
84709
ĐB
77404

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 04/06/16

004 09 03 556
119 11 669 66 63
224 29 772
336 880 82 85
442 996

Quảng Ngãi - 04/06/16

0123456789
3780
0211
9942
7982
7172
6463
4103
1124
7404
2985
96
0936
1666
1556
329
1819
1269
4709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
99
250N
647
500N
1003
0730
6476
1TR
6463
2,5TR
31988
64488
63878
24880
25984
08834
80366
5TR
14384
60940
10TR
58058
40TR
80445
ĐB
44000

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 28/05/16

000 03 558
1666 63
2778 76
334 30 884 88 88 80 84
445 40 47 999

Quảng Ngãi - 28/05/16

0123456789
0730
4880
0940
4000
1003
6463
5984
8834
4384
0445
6476
0366
647
1988
4488
3878
8058
99
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1