• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
95
250N
974
500N
5943
3883
0380
1TR
8183
2,5TR
02628
52207
65468
21449
50308
28424
94423
5TR
06143
87699
10TR
01731
40TR
96163
ĐB
51752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 06/08/16

007 08 552
1663 68
228 24 23 774
331 883 83 80
443 49 43 999 95

Quảng Ngãi - 06/08/16

0123456789
0380
1731
1752
5943
3883
8183
4423
6143
6163
974
8424
95
2207
2628
5468
0308
1449
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
82
250N
173
500N
5764
5911
3703
1TR
3329
2,5TR
37949
02293
63817
05252
33359
99362
46508
5TR
88071
91524
10TR
68938
40TR
99971
ĐB
32496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/07/16

008 03 552 59
117 11 662 64
224 29 771 71 73
338 882
449 996 93

Quảng Ngãi - 30/07/16

0123456789
5911
8071
9971
82
5252
9362
173
3703
2293
5764
1524
2496
3817
6508
8938
3329
7949
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
250N
062
500N
9630
8298
8927
1TR
5338
2,5TR
12607
37593
06795
87170
93360
48939
53380
5TR
04117
92197
10TR
99874
40TR
95793
ĐB
76745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 23/07/16

007 5
117 660 62
227 774 70
339 38 30 880 84
445 993 97 93 95 98

Quảng Ngãi - 23/07/16

0123456789
9630
7170
3360
3380
062
7593
5793
84
9874
6795
6745
8927
2607
4117
2197
8298
5338
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
91
250N
449
500N
1991
4146
1459
1TR
9598
2,5TR
08820
67117
82309
81380
71281
24099
71285
5TR
79231
79265
10TR
68647
40TR
71995
ĐB
67482

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 16/07/16

009 559
117 665
220 7
331 882 80 81 85
447 46 49 995 99 98 91 91

Quảng Ngãi - 16/07/16

0123456789
8820
1380
91
1991
1281
9231
7482
1285
9265
1995
4146
7117
8647
9598
449
1459
2309
4099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
91
250N
726
500N
8614
8759
5861
1TR
6421
2,5TR
83885
75114
73604
01118
27571
71979
35194
5TR
28395
97453
10TR
03568
40TR
68721
ĐB
72956

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 09/07/16

004 556 53 59
114 18 14 668 61
221 21 26 771 79
3885
4995 94 91

Quảng Ngãi - 09/07/16

0123456789
91
5861
6421
7571
8721
7453
8614
5114
3604
5194
3885
8395
726
2956
1118
3568
8759
1979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
07
250N
983
500N
7803
1123
3059
1TR
3723
2,5TR
87697
02038
37919
49821
85622
82052
45828
5TR
26570
47573
10TR
96547
40TR
78166
ĐB
06280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/07/16

003 07 552 59
119 666
221 22 28 23 23 770 73
338 880 83
447 997

Quảng Ngãi - 02/07/16

0123456789
6570
6280
9821
5622
2052
983
7803
1123
3723
7573
8166
07
7697
6547
2038
5828
3059
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
10
250N
992
500N
4060
0680
8034
1TR
2794
2,5TR
43251
11761
69961
28041
32194
48440
92362
5TR
44420
57414
10TR
20896
40TR
29356
ĐB
15679

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/06/16

0556 51
114 10 661 61 62 60
220 779
334 880
441 40 996 94 94 92

Quảng Ngãi - 25/06/16

0123456789
10
4060
0680
8440
4420
3251
1761
9961
8041
992
2362
8034
2794
2194
7414
0896
9356
5679
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1