• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
60
250N
157
500N
5387
7416
2127
1TR
1381
2,5TR
99283
25195
75079
78138
89855
70851
56170
5TR
33056
55557
10TR
96032
40TR
63690
ĐB
93192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 24/05/16

0556 57 55 51 57
116 660
227 779 70
332 38 883 81 87
4992 90 95

Quảng Nam - 24/05/16

0123456789
60
6170
3690
1381
0851
6032
3192
9283
5195
9855
7416
3056
157
5387
2127
5557
8138
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
30
250N
450
500N
3587
0517
9494
1TR
1864
2,5TR
23002
94244
98855
15616
14706
45538
85560
5TR
68338
24592
10TR
91855
40TR
64107
ĐB
70399

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 17/05/16

007 02 06 555 55 50
116 17 660 64
27
338 38 30 887
444 999 92 94

Quảng Nam - 17/05/16

0123456789
30
450
5560
3002
4592
9494
1864
4244
8855
1855
5616
4706
3587
0517
4107
5538
8338
0399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
044
500N
9346
1665
7477
1TR
1395
2,5TR
75586
10456
39921
32462
87884
20390
24022
5TR
55610
81531
10TR
68203
40TR
91553
ĐB
15590

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 10/05/16

003 553 56
110 662 65
221 22 777
331 32 886 84
446 44 990 90 95

Quảng Nam - 10/05/16

0123456789
0390
5610
5590
9921
1531
32
2462
4022
8203
1553
044
7884
1665
1395
9346
5586
0456
7477
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
66
250N
962
500N
2200
2549
0561
1TR
8356
2,5TR
80945
43892
84018
59478
33415
38482
11736
5TR
80078
12262
10TR
24994
40TR
77224
ĐB
68655

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 03/05/16

000 555 56
118 15 662 61 62 66
224 778 78
336 882
445 49 994 92

Quảng Nam - 03/05/16

0123456789
2200
0561
962
3892
8482
2262
4994
7224
0945
3415
8655
66
8356
1736
4018
9478
0078
2549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
52
250N
400
500N
8660
5560
6600
1TR
9757
2,5TR
85542
02422
57905
46869
62698
23903
88202
5TR
85435
54254
10TR
99510
40TR
27240
ĐB
77420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/04/16

005 03 02 00 00 554 57 52
110 669 60 60
220 22 7
335 8
440 42 998

Quảng Nam - 26/04/16

0123456789
400
8660
5560
6600
9510
7240
7420
52
5542
2422
8202
3903
4254
7905
5435
9757
2698
6869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
91
250N
979
500N
5839
6338
5510
1TR
4763
2,5TR
56524
22417
51252
11785
76533
73977
69410
5TR
92686
21583
10TR
01569
40TR
49917
ĐB
70205

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 19/04/16

005 552
117 17 10 10 669 63
224 777 79
333 39 38 886 83 85
4991

Quảng Nam - 19/04/16

0123456789
5510
9410
91
1252
4763
6533
1583
6524
1785
0205
2686
2417
3977
9917
6338
979
5839
1569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
40
250N
388
500N
8798
5079
7295
1TR
0898
2,5TR
62502
59704
68332
59547
94874
70759
78001
5TR
85621
67085
10TR
11087
40TR
60961
ĐB
52450

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 12/04/16

002 04 01 550 59
1661
221 774 79
332 887 85 88
447 40 998 98 95

Quảng Nam - 12/04/16

0123456789
40
2450
8001
5621
0961
2502
8332
9704
4874
7295
7085
9547
1087
388
8798
0898
5079
0759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1