• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
69
250N
766
500N
1225
2579
3782
1TR
7244
2,5TR
86369
94480
51253
38782
30874
83475
62450
5TR
04726
84837
10TR
30136
40TR
35243
ĐB
18130

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 13/09/16

0553 50
1669 66 69
226 25 774 75 79
330 36 37 880 82 82
443 44 9

Quảng Nam - 13/09/16

0123456789
4480
2450
8130
3782
8782
1253
5243
7244
0874
1225
3475
766
4726
0136
4837
69
2579
6369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
38
250N
023
500N
2770
3341
1968
1TR
3256
2,5TR
78601
59147
63006
17288
52594
88909
25249
5TR
58532
65909
10TR
97036
40TR
36052
ĐB
37435

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 06/09/16

009 01 06 09 552 56
1668
223 770
335 36 32 38 888
447 49 41 994

Quảng Nam - 06/09/16

0123456789
2770
3341
8601
8532
6052
023
2594
7435
3256
3006
7036
9147
38
1968
7288
8909
5249
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
14
250N
787
500N
6606
8892
7241
1TR
0466
2,5TR
81121
87514
38277
43206
15984
33968
53613
5TR
65713
55436
10TR
96520
40TR
70935
ĐB
16615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 30/08/16

006 06 5
115 13 14 13 14 668 66
220 21 777
335 36 884 87
441 992

Quảng Nam - 30/08/16

0123456789
6520
7241
1121
8892
3613
5713
14
7514
5984
0935
6615
6606
0466
3206
5436
787
8277
3968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
80
250N
935
500N
2749
9933
2079
1TR
9260
2,5TR
47428
90817
13153
50233
97395
42507
00751
5TR
45586
75565
10TR
78227
40TR
15127
ĐB
80021

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 23/08/16

007 553 51
117 665 60
221 27 27 28 779
333 33 35 886 80
449 995

Quảng Nam - 23/08/16

0123456789
80
9260
0751
0021
9933
3153
0233
935
7395
5565
5586
0817
2507
8227
5127
7428
2749
2079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
66
250N
004
500N
4212
7014
3159
1TR
8788
2,5TR
14663
96809
29816
45750
88399
97827
50805
5TR
15248
22078
10TR
65397
40TR
36187
ĐB
08954

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 16/08/16

009 05 04 554 50 59
116 12 14 663 66
227 778
3887 88
448 997 99

Quảng Nam - 16/08/16

0123456789
5750
4212
4663
004
7014
8954
0805
66
9816
7827
5397
6187
8788
5248
2078
3159
6809
8399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
76
250N
343
500N
9360
5485
7708
1TR
4127
2,5TR
15974
72170
75375
81915
70956
66760
69062
5TR
84280
03114
10TR
02191
40TR
17909
ĐB
47792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 09/08/16

009 08 556
114 15 660 62 60
227 774 70 75 76
3880 85
443 992 91

Quảng Nam - 09/08/16

0123456789
9360
2170
6760
4280
2191
9062
7792
343
5974
3114
5485
5375
1915
76
0956
4127
7708
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
351
500N
8334
7335
6546
1TR
2762
2,5TR
81902
00064
58891
06003
17405
17857
36821
5TR
58984
63555
10TR
22201
40TR
70242
ĐB
69723

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 02/08/16

001 02 03 05 555 57 51
112 664 62
223 21 7
334 35 884
442 46 991

Quảng Nam - 02/08/16

0123456789
351
8891
6821
2201
12
2762
1902
0242
6003
9723
8334
0064
8984
7335
7405
3555
6546
7857
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1