• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé: *
100N
88
250N
100
500N
3017
2370
4648
1TR
8808
2,5TR
62081
46556
64793
25705
05757
78207
10605
5TR
95449
77740
10TR
59107
40TR
42852
ĐB
34651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 04/10/16

007 05 07 05 08 00 551 52 56 57
117 6
2770
3881 88
449 40 48 993

Quảng Nam - 04/10/16

0123456789
100
2370
7740
2081
4651
2852
4793
5705
0605
6556
3017
5757
8207
9107
88
4648
8808
5449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
59
250N
993
500N
5940
0092
2446
1TR
9859
2,5TR
66695
84861
04754
76989
64463
54386
69548
5TR
02566
77175
10TR
02532
40TR
23454
ĐB
15097

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 27/09/16

0554 54 59 59
1666 61 63
2775
332 889 86
448 40 46 997 95 92 93

Quảng Nam - 27/09/16

0123456789
5940
4861
0092
2532
993
4463
4754
3454
6695
7175
2446
4386
2566
5097
9548
59
9859
6989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
65
250N
884
500N
5648
8657
6409
1TR
2031
2,5TR
53514
98213
49072
01273
35177
71343
58025
5TR
30425
04404
10TR
51370
40TR
13868
ĐB
34469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 20/09/16

004 09 557
114 13 669 68 65
225 25 770 72 73 77
331 884
443 48 9

Quảng Nam - 20/09/16

0123456789
1370
2031
9072
8213
1273
1343
884
3514
4404
65
8025
0425
8657
5177
5648
3868
6409
4469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
69
250N
766
500N
1225
2579
3782
1TR
7244
2,5TR
86369
94480
51253
38782
30874
83475
62450
5TR
04726
84837
10TR
30136
40TR
35243
ĐB
18130

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 13/09/16

0553 50
1669 66 69
226 25 774 75 79
330 36 37 880 82 82
443 44 9

Quảng Nam - 13/09/16

0123456789
4480
2450
8130
3782
8782
1253
5243
7244
0874
1225
3475
766
4726
0136
4837
69
2579
6369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
38
250N
023
500N
2770
3341
1968
1TR
3256
2,5TR
78601
59147
63006
17288
52594
88909
25249
5TR
58532
65909
10TR
97036
40TR
36052
ĐB
37435

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 06/09/16

009 01 06 09 552 56
1668
223 770
335 36 32 38 888
447 49 41 994

Quảng Nam - 06/09/16

0123456789
2770
3341
8601
8532
6052
023
2594
7435
3256
3006
7036
9147
38
1968
7288
8909
5249
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
14
250N
787
500N
6606
8892
7241
1TR
0466
2,5TR
81121
87514
38277
43206
15984
33968
53613
5TR
65713
55436
10TR
96520
40TR
70935
ĐB
16615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 30/08/16

006 06 5
115 13 14 13 14 668 66
220 21 777
335 36 884 87
441 992

Quảng Nam - 30/08/16

0123456789
6520
7241
1121
8892
3613
5713
14
7514
5984
0935
6615
6606
0466
3206
5436
787
8277
3968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
80
250N
935
500N
2749
9933
2079
1TR
9260
2,5TR
47428
90817
13153
50233
97395
42507
00751
5TR
45586
75565
10TR
78227
40TR
15127
ĐB
80021

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 23/08/16

007 553 51
117 665 60
221 27 27 28 779
333 33 35 886 80
449 995

Quảng Nam - 23/08/16

0123456789
80
9260
0751
0021
9933
3153
0233
935
7395
5565
5586
0817
2507
8227
5127
7428
2749
2079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1