• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
351
500N
8334
7335
6546
1TR
2762
2,5TR
81902
00064
58891
06003
17405
17857
36821
5TR
58984
63555
10TR
22201
40TR
70242
ĐB
69723

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 02/08/16

001 02 03 05 555 57 51
112 664 62
223 21 7
334 35 884
442 46 991

Quảng Nam - 02/08/16

0123456789
351
8891
6821
2201
12
2762
1902
0242
6003
9723
8334
0064
8984
7335
7405
3555
6546
7857
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
59
250N
933
500N
7929
2998
2901
1TR
9261
2,5TR
08466
56777
02653
32013
64216
00748
75988
5TR
27846
61243
10TR
56220
40TR
08190
ĐB
61712

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/07/16

001 553 59
112 13 16 666 61
220 29 777
333 888
446 43 48 990 98

Quảng Nam - 26/07/16

0123456789
6220
8190
2901
9261
1712
933
2653
2013
1243
8466
4216
7846
6777
2998
0748
5988
59
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
61
250N
551
500N
8621
1430
7051
1TR
9886
2,5TR
08060
22322
30085
67437
80602
67780
41375
5TR
89138
32341
10TR
91875
40TR
55430
ĐB
14201

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 19/07/16

001 02 551 51
1660 61
222 21 775 75
330 38 37 30 885 80 86
441 9

Quảng Nam - 19/07/16

0123456789
1430
8060
7780
5430
61
551
8621
7051
2341
4201
2322
0602
0085
1375
1875
9886
7437
9138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
13
250N
353
500N
2140
2921
2058
1TR
8888
2,5TR
61263
08082
09722
39109
00490
84872
60976
5TR
19859
54396
10TR
48813
40TR
04769
ĐB
44792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 12/07/16

009 559 58 53
113 13 669 63
222 21 772 76
3882 88
440 992 96 90

Quảng Nam - 12/07/16

0123456789
2140
0490
2921
8082
9722
4872
4792
13
353
1263
8813
0976
4396
2058
8888
9109
9859
4769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
43
250N
877
500N
6305
1579
4321
1TR
5883
2,5TR
33816
63973
65363
51766
01420
57733
33715
5TR
76933
46561
10TR
92974
40TR
39839
ĐB
06020

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 05/07/16

005 5
116 15 661 63 66
220 20 21 774 73 79 77
339 33 33 883
443 9

Quảng Nam - 05/07/16

0123456789
1420
6020
4321
6561
43
5883
3973
5363
7733
6933
2974
6305
3715
3816
1766
877
1579
9839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
93
250N
178
500N
5239
2803
3635
1TR
5166
2,5TR
20847
25290
46732
57767
49293
11790
33667
5TR
58778
81346
10TR
91432
40TR
55673
ĐB
90152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 28/06/16

003 552
1667 67 66
2773 78 78
332 32 39 35 8
446 47 990 93 90 93

Quảng Nam - 28/06/16

0123456789
5290
1790
6732
1432
0152
93
2803
9293
5673
3635
5166
1346
0847
7767
3667
178
8778
5239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
945
500N
1855
0566
2482
1TR
2712
2,5TR
97931
63187
51286
81773
68261
72622
43571
5TR
22094
00493
10TR
97006
40TR
61509
ĐB
97291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 21/06/16

009 06 555
112 12 661 66
222 773 71
331 887 86 82
445 991 94 93

Quảng Nam - 21/06/16

0123456789
7931
8261
3571
7291
12
2482
2712
2622
1773
0493
2094
945
1855
0566
1286
7006
3187
1509
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1