• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé: *
100N
82
250N
410
500N
2836
6770
6083
1TR
9865
2,5TR
70443
98758
48555
19785
77379
13987
36319
5TR
43132
96025
10TR
79614
40TR
14551
ĐB
72050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 13/10/16

0550 51 58 55
114 19 10 665
225 779 70
332 36 885 87 83 82
443 9

Quảng Bình - 13/10/16

0123456789
410
6770
2050
4551
82
3132
6083
0443
9614
9865
8555
9785
6025
2836
3987
8758
7379
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé: *
100N
08
250N
725
500N
1224
4282
6917
1TR
1629
2,5TR
44330
39868
44241
02440
01721
20510
16279
5TR
61061
82791
10TR
41482
40TR
48587
ĐB
13305

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 06/10/16

005 08 5
110 17 661 68
221 29 24 25 779
330 887 82 82
441 40 991

Quảng Bình - 06/10/16

0123456789
4330
2440
0510
4241
1721
1061
2791
4282
1482
1224
725
3305
6917
8587
08
9868
1629
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
64
250N
071
500N
6815
1513
3451
1TR
3763
2,5TR
84206
37350
24375
41385
60022
32715
62252
5TR
47727
50687
10TR
63675
40TR
88116
ĐB
86531

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 29/09/16

006 550 52 51
116 15 15 13 663 64
227 22 775 75 71
331 887 85
49

Quảng Bình - 29/09/16

0123456789
7350
071
3451
6531
0022
2252
1513
3763
64
6815
4375
1385
2715
3675
4206
8116
7727
0687
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
22
250N
046
500N
1247
1186
1490
1TR
0731
2,5TR
30496
81992
95553
12178
74307
38238
89063
5TR
51390
01527
10TR
71052
40TR
82541
ĐB
26321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 22/09/16

007 552 53
1663
221 27 22 778
338 31 886
441 47 46 990 96 92 90

Quảng Bình - 22/09/16

0123456789
1490
1390
0731
2541
6321
22
1992
1052
5553
9063
046
1186
0496
1247
4307
1527
2178
8238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
27
250N
073
500N
9054
1790
1872
1TR
0000
2,5TR
85520
72009
71916
79991
49742
48785
75208
5TR
24691
05162
10TR
06396
40TR
25535
ĐB
61595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 15/09/16

009 08 00 554
116 662
220 27 772 73
335 885
442 995 96 91 91 90

Quảng Bình - 15/09/16

0123456789
1790
0000
5520
9991
4691
1872
9742
5162
073
9054
8785
5535
1595
1916
6396
27
5208
2009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
84
250N
994
500N
4163
4369
7708
1TR
3649
2,5TR
58876
57709
54137
09586
32399
42487
19733
5TR
60226
68146
10TR
95264
40TR
67228
ĐB
27971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 08/09/16

009 08 5
1664 63 69
228 26 771 76
337 33 886 87 84
446 49 999 94

Quảng Bình - 08/09/16

0123456789
7971
4163
9733
84
994
5264
8876
9586
0226
8146
4137
2487
7708
7228
4369
3649
7709
2399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
473
500N
1333
7764
2961
1TR
3606
2,5TR
26449
65681
99870
86642
04994
44345
64837
5TR
31833
76770
10TR
12454
40TR
31616
ĐB
49089

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 01/09/16

006 554 51
116 664 61
2770 70 73
333 37 33 889 81
449 42 45 994

Quảng Bình - 01/09/16

0123456789
9870
6770
51
2961
5681
6642
473
1333
1833
7764
4994
2454
4345
3606
1616
4837
6449
9089
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1