• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
84
250N
994
500N
4163
4369
7708
1TR
3649
2,5TR
58876
57709
54137
09586
32399
42487
19733
5TR
60226
68146
10TR
95264
40TR
67228
ĐB
27971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 08/09/16

009 08 5
1664 63 69
228 26 771 76
337 33 886 87 84
446 49 999 94

Quảng Bình - 08/09/16

0123456789
7971
4163
9733
84
994
5264
8876
9586
0226
8146
4137
2487
7708
7228
4369
3649
7709
2399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
473
500N
1333
7764
2961
1TR
3606
2,5TR
26449
65681
99870
86642
04994
44345
64837
5TR
31833
76770
10TR
12454
40TR
31616
ĐB
49089

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 01/09/16

006 554 51
116 664 61
2770 70 73
333 37 33 889 81
449 42 45 994

Quảng Bình - 01/09/16

0123456789
9870
6770
51
2961
5681
6642
473
1333
1833
7764
4994
2454
4345
3606
1616
4837
6449
9089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
97
250N
039
500N
2952
8582
3261
1TR
5490
2,5TR
24177
63040
29839
24353
54028
79084
73717
5TR
37514
98063
10TR
81981
40TR
65896
ĐB
44370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 25/08/16

0553 52
114 17 663 61
228 770 77
339 39 881 84 82
440 996 90 97

Quảng Bình - 25/08/16

0123456789
5490
3040
4370
3261
1981
2952
8582
4353
8063
9084
7514
5896
97
4177
3717
4028
039
9839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
82
250N
289
500N
4045
1410
7423
1TR
6057
2,5TR
34861
36572
69034
74411
23761
71203
44739
5TR
16745
30545
10TR
50146
40TR
72886
ĐB
11610

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 18/08/16

003 557
110 11 10 661 61
223 772
334 39 886 89 82
446 45 45 45 9

Quảng Bình - 18/08/16

0123456789
1410
1610
4861
4411
3761
82
6572
7423
1203
9034
4045
6745
0545
0146
2886
6057
289
4739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
76
250N
426
500N
5422
6666
0152
1TR
3889
2,5TR
33951
88682
42242
98281
10138
69862
19321
5TR
35386
49905
10TR
61348
40TR
41761
ĐB
30058

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 11/08/16

005 558 51 52
1661 62 66
221 22 26 776
338 886 82 81 89
448 42 9

Quảng Bình - 11/08/16

0123456789
3951
8281
9321
1761
5422
0152
8682
2242
9862
9905
76
426
6666
5386
0138
1348
0058
3889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
35
250N
655
500N
9564
0529
5829
1TR
1088
2,5TR
85027
64614
41572
83789
63489
29140
93985
5TR
58134
29615
10TR
41141
40TR
52723
ĐB
72683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 04/08/16

0555
115 14 664
223 27 29 29 772
334 35 883 89 89 85 88
441 40 9

Quảng Bình - 04/08/16

0123456789
9140
1141
1572
2723
2683
9564
4614
8134
35
655
3985
9615
5027
1088
0529
5829
3789
3489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
60
250N
486
500N
7808
5319
7977
1TR
4223
2,5TR
46154
91523
66801
56012
52434
63886
36707
5TR
20531
87560
10TR
53098
40TR
96666
ĐB
32925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/07/16

001 07 08 554
112 19 666 60 60
225 23 23 777
331 34 886 86
4998

Quảng Bình - 28/07/16

0123456789
60
7560
6801
0531
6012
4223
1523
6154
2434
2925
486
3886
6666
7977
6707
7808
3098
5319
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1