• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
35
250N
655
500N
9564
0529
5829
1TR
1088
2,5TR
85027
64614
41572
83789
63489
29140
93985
5TR
58134
29615
10TR
41141
40TR
52723
ĐB
72683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 04/08/16

0555
115 14 664
223 27 29 29 772
334 35 883 89 89 85 88
441 40 9

Quảng Bình - 04/08/16

0123456789
9140
1141
1572
2723
2683
9564
4614
8134
35
655
3985
9615
5027
1088
0529
5829
3789
3489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
60
250N
486
500N
7808
5319
7977
1TR
4223
2,5TR
46154
91523
66801
56012
52434
63886
36707
5TR
20531
87560
10TR
53098
40TR
96666
ĐB
32925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/07/16

001 07 08 554
112 19 666 60 60
225 23 23 777
331 34 886 86
4998

Quảng Bình - 28/07/16

0123456789
60
7560
6801
0531
6012
4223
1523
6154
2434
2925
486
3886
6666
7977
6707
7808
3098
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
32
250N
558
500N
3295
8135
0068
1TR
0327
2,5TR
01499
11635
94845
25206
68367
96541
49996
5TR
06556
66181
10TR
02570
40TR
47653
ĐB
88938

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 21/07/16

006 553 56 58
1667 68
227 770
338 35 35 32 881
445 41 999 96 95

Quảng Bình - 21/07/16

0123456789
2570
6541
6181
32
7653
3295
8135
1635
4845
5206
9996
6556
0327
8367
558
0068
8938
1499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
57
250N
789
500N
8323
9206
6955
1TR
1927
2,5TR
22589
26097
57082
07989
04731
19285
41346
5TR
91977
08472
10TR
21894
40TR
60648
ĐB
56590

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 14/07/16

006 555 57
16
227 23 777 72
331 889 82 89 85 89
448 46 990 94 97

Quảng Bình - 14/07/16

0123456789
6590
4731
7082
8472
8323
1894
6955
9285
9206
1346
57
1927
6097
1977
0648
789
2589
7989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
03
250N
374
500N
7951
6093
8323
1TR
3788
2,5TR
65868
34308
25472
25014
54960
93880
44327
5TR
26379
90516
10TR
58904
40TR
55531
ĐB
97676

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 07/07/16

004 08 03 551
116 14 668 60
227 23 776 79 72 74
331 880 88
4993

Quảng Bình - 07/07/16

0123456789
4960
3880
7951
5531
5472
03
6093
8323
374
5014
8904
0516
7676
4327
3788
5868
4308
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
78
250N
817
500N
2251
0684
8946
1TR
3891
2,5TR
86504
08856
20672
17537
77368
77863
32484
5TR
71817
24740
10TR
32330
40TR
55262
ĐB
72190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 30/06/16

004 556 51
117 17 662 68 63
2772 78
330 37 884 84
440 46 990 91

Quảng Bình - 30/06/16

0123456789
4740
2330
2190
2251
3891
0672
5262
7863
0684
6504
2484
8946
8856
817
7537
1817
78
7368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
605
500N
8313
2089
1515
1TR
1436
2,5TR
76530
95334
72789
03981
05986
48482
54344
5TR
70227
51674
10TR
93337
40TR
95810
ĐB
59543

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 23/06/16

005 5
110 13 15 6
227 774
337 30 34 36 889 81 86 82 89 83
443 44 9

Quảng Bình - 23/06/16

0123456789
6530
5810
3981
8482
83
8313
9543
5334
4344
1674
605
1515
1436
5986
0227
3337
2089
2789
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1