• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
04
250N
157
500N
9199
2207
3621
1TR
4465
2,5TR
52223
98637
44806
71143
86568
11985
79034
5TR
81390
46439
10TR
41285
40TR
98800
ĐB
50469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 02/06/16

000 06 07 04 557
1669 68 65
223 21 7
339 37 34 885 85
443 990 99

Quảng Bình - 02/06/16

0123456789
1390
8800
3621
2223
1143
04
9034
4465
1985
1285
4806
157
2207
8637
6568
9199
6439
0469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
66
250N
386
500N
8113
6648
7304
1TR
3733
2,5TR
97350
90545
66783
14232
91017
30527
99714
5TR
84160
92206
10TR
83177
40TR
81534
ĐB
52333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 26/05/16

006 04 550
117 14 13 660 66
227 777
333 34 32 33 883 86
445 48 9

Quảng Bình - 26/05/16

0123456789
7350
4160
4232
8113
3733
6783
2333
7304
9714
1534
0545
66
386
2206
1017
0527
3177
6648
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
34
250N
179
500N
8312
2820
0427
1TR
4347
2,5TR
36427
07301
60484
81140
04123
01329
60542
5TR
56940
37654
10TR
53842
40TR
56693
ĐB
74605

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 19/05/16

005 01 554
112 6
227 23 29 20 27 779
334 884
442 40 40 42 47 993

Quảng Bình - 19/05/16

0123456789
2820
1140
6940
7301
8312
0542
3842
4123
6693
34
0484
7654
4605
0427
4347
6427
179
1329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
45
250N
105
500N
7088
9547
2300
1TR
8533
2,5TR
74491
37274
94417
19838
93401
10528
84125
5TR
06849
61348
10TR
90907
40TR
64424
ĐB
17878

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 12/05/16

007 01 00 05 5
117 6
224 28 25 778 74
338 33 888
449 48 47 45 991

Quảng Bình - 12/05/16

0123456789
2300
4491
3401
8533
7274
4424
45
105
4125
9547
4417
0907
7088
9838
0528
1348
7878
6849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
73
250N
483
500N
1463
7678
8561
1TR
5599
2,5TR
36441
07026
74019
16672
99208
30064
21276
5TR
63046
87445
10TR
60307
40TR
83384
ĐB
79335

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 05/05/16

007 08 5
119 664 63 61
226 772 76 78 73
335 884 83
446 45 41 999

Quảng Bình - 05/05/16

0123456789
8561
6441
6672
73
483
1463
0064
3384
7445
9335
7026
1276
3046
0307
7678
9208
5599
4019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
31
250N
092
500N
5268
2687
8081
1TR
6398
2,5TR
77577
98852
76847
34988
55795
04858
00263
5TR
76010
39669
10TR
73949
40TR
88905
ĐB
40183

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/04/16

005 552 58
110 669 63 68
2777
331 883 88 87 81
449 47 995 98 92

Quảng Bình - 28/04/16

0123456789
6010
31
8081
092
8852
0263
0183
5795
8905
2687
7577
6847
5268
6398
4988
4858
9669
3949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
50
250N
180
500N
2856
1428
8484
1TR
9895
2,5TR
30727
13820
05039
09220
17382
17019
48836
5TR
19515
94852
10TR
30539
40TR
90216
ĐB
38721

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 21/04/16

0552 56 50
116 15 19 6
221 27 20 20 28 7
339 39 36 882 84 80
4995

Quảng Bình - 21/04/16

0123456789
50
180
3820
9220
8721
7382
4852
8484
9895
9515
2856
8836
0216
0727
1428
5039
7019
0539
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1