• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
90
250N
109
500N
9748
2811
0324
1TR
3967
2,5TR
75233
55333
98378
54788
04673
04344
33182
5TR
17110
78140
10TR
29530
40TR
78686
ĐB
21556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/07/16

009 556
110 11 667
224 778 73
330 33 33 886 88 82
440 44 48 990

Phú Yên - 25/07/16

0123456789
90
7110
8140
9530
2811
3182
5233
5333
4673
0324
4344
8686
1556
3967
9748
8378
4788
109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
121
500N
2287
2803
3599
1TR
4505
2,5TR
82610
98244
79969
55539
46948
41791
66046
5TR
58652
00780
10TR
27455
40TR
86042
ĐB
66259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/07/16

005 03 559 55 52
110 669
221 21 7
339 880 87
442 44 48 46 991 99

Phú Yên - 18/07/16

0123456789
2610
0780
21
121
1791
8652
6042
2803
8244
4505
7455
6046
2287
6948
3599
9969
5539
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
26
250N
812
500N
1578
4989
3110
1TR
1620
2,5TR
86146
84924
43259
73550
74317
22842
85060
5TR
36494
48122
10TR
39278
40TR
85003
ĐB
54197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/07/16

003 559 50
117 10 12 660
222 24 20 26 778 78
3889
446 42 997 94

Phú Yên - 11/07/16

0123456789
3110
1620
3550
5060
812
2842
8122
5003
4924
6494
26
6146
4317
4197
1578
9278
4989
3259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
72
250N
287
500N
9984
3175
6287
1TR
7749
2,5TR
40560
75340
44136
21895
54712
92999
31440
5TR
49238
91394
10TR
62184
40TR
26622
ĐB
80614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/07/16

05
114 12 660
222 775 72
338 36 884 84 87 87
440 40 49 994 95 99

Phú Yên - 04/07/16

0123456789
0560
5340
1440
72
4712
6622
9984
1394
2184
0614
3175
1895
4136
287
6287
9238
7749
2999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
87
250N
727
500N
5298
0999
3391
1TR
2538
2,5TR
20913
21259
10684
25773
36320
71595
57594
5TR
21344
14770
10TR
12484
40TR
40495
ĐB
68493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/06/16

0559
113 6
220 27 770 73
338 884 84 87
444 993 95 95 94 98 99 91

Phú Yên - 27/06/16

0123456789
6320
4770
3391
0913
5773
8493
0684
7594
1344
2484
1595
0495
87
727
5298
2538
0999
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
89
250N
887
500N
6555
6927
9166
1TR
0652
2,5TR
49747
06813
09562
71613
06438
93739
99893
5TR
39109
98249
10TR
23681
40TR
11122
ĐB
41640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/06/16

009 552 55
113 13 662 66
222 27 7
338 39 881 87 89
440 49 47 993

Phú Yên - 20/06/16

0123456789
1640
3681
0652
9562
1122
6813
1613
9893
6555
9166
887
6927
9747
6438
89
3739
9109
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
33
250N
247
500N
4313
3879
0242
1TR
7857
2,5TR
62076
52223
13742
45534
46462
34150
93697
5TR
77337
40393
10TR
31144
40TR
05010
ĐB
89038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/06/16

0550 57
110 13 662
223 776 79
338 37 34 33 8
444 42 42 47 993 97

Phú Yên - 13/06/16

0123456789
4150
5010
0242
3742
6462
33
4313
2223
0393
5534
1144
2076
247
7857
3697
7337
9038
3879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1