• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
99
250N
976
500N
8666
9305
0664
1TR
2646
2,5TR
32652
75380
61316
15052
23805
97858
21263
5TR
00200
75917
10TR
02529
40TR
30332
ĐB
38189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/05/16

000 05 05 552 52 58
117 16 663 66 64
229 776
332 889 80
446 999

Phú Yên - 23/05/16

0123456789
5380
0200
2652
5052
0332
1263
0664
9305
3805
976
8666
2646
1316
5917
7858
99
2529
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
77
250N
661
500N
7257
0998
0092
1TR
6787
2,5TR
85457
58977
32329
78927
80881
11540
15563
5TR
97131
39235
10TR
65489
40TR
90763
ĐB
94534

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 16/05/16

0557 57
1663 63 61
229 27 777 77
334 31 35 889 81 87
440 998 92

Phú Yên - 16/05/16

0123456789
1540
661
0881
7131
0092
5563
0763
4534
9235
77
7257
6787
5457
8977
8927
0998
2329
5489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
01
250N
031
500N
3616
4567
8337
1TR
0238
2,5TR
80121
97864
74413
62690
46866
04054
09382
5TR
90576
05306
10TR
48565
40TR
98389
ĐB
69830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 09/05/16

006 01 554
113 16 665 64 66 67
221 776
330 38 37 31 889 82
4990

Phú Yên - 09/05/16

0123456789
2690
9830
01
031
0121
9382
4413
7864
4054
8565
3616
6866
0576
5306
4567
8337
0238
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
06
250N
958
500N
9751
5899
9571
1TR
1779
2,5TR
25914
99976
18657
78384
71356
54142
33711
5TR
22654
27853
10TR
40782
40TR
80234
ĐB
82710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 02/05/16

006 554 53 57 56 51 58
110 14 11 6
2776 79 71
334 882 84
442 999

Phú Yên - 02/05/16

0123456789
2710
9751
9571
3711
4142
0782
7853
5914
8384
2654
0234
06
9976
1356
8657
958
5899
1779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
27
250N
094
500N
2226
6940
9578
1TR
3799
2,5TR
99061
12349
42015
51154
15667
02054
75690
5TR
24600
35823
10TR
66717
40TR
26299
ĐB
15764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/04/16

000 554 54
117 15 664 61 67
223 26 27 778
38
449 40 999 90 99 94

Phú Yên - 25/04/16

0123456789
6940
5690
4600
9061
5823
094
1154
2054
5764
2015
2226
27
5667
6717
9578
3799
2349
6299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
45
250N
715
500N
7601
6109
3426
1TR
0389
2,5TR
17564
67654
01783
69060
96494
33572
47317
5TR
74783
12710
10TR
31661
40TR
82805
ĐB
69174

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/04/16

005 01 09 554
110 17 15 661 64 60
226 774 72
3883 83 89
445 994

Phú Yên - 18/04/16

0123456789
9060
2710
7601
1661
3572
1783
4783
7564
7654
6494
9174
45
715
2805
3426
7317
6109
0389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
71
250N
811
500N
7275
1793
9609
1TR
1160
2,5TR
51963
58251
28541
88442
70911
68098
87149
5TR
29347
86262
10TR
83622
40TR
01067
ĐB
41309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/04/16

009 09 551
111 11 667 62 63 60
222 775 71
38
447 41 42 49 998 93

Phú Yên - 11/04/16

0123456789
1160
71
811
8251
8541
0911
8442
6262
3622
1793
1963
7275
9347
1067
8098
9609
7149
1309
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1