• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Đang chờ xổ số Phú Yên lúc 17:12': 24/10/2016. Còn 13:51:43 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
89
250N
887
500N
6555
6927
9166
1TR
0652
2,5TR
49747
06813
09562
71613
06438
93739
99893
5TR
39109
98249
10TR
23681
40TR
11122
ĐB
41640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/06/16

009 552 55
113 13 662 66
222 27 7
338 39 881 87 89
440 49 47 993

Phú Yên - 20/06/16

0123456789
1640
3681
0652
9562
1122
6813
1613
9893
6555
9166
887
6927
9747
6438
89
3739
9109
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
33
250N
247
500N
4313
3879
0242
1TR
7857
2,5TR
62076
52223
13742
45534
46462
34150
93697
5TR
77337
40393
10TR
31144
40TR
05010
ĐB
89038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/06/16

0550 57
110 13 662
223 776 79
338 37 34 33 8
444 42 42 47 993 97

Phú Yên - 13/06/16

0123456789
4150
5010
0242
3742
6462
33
4313
2223
0393
5534
1144
2076
247
7857
3697
7337
9038
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
16
250N
963
500N
2784
2920
6532
1TR
1828
2,5TR
30770
04585
03223
08457
71251
87840
16907
5TR
75465
79794
10TR
10418
40TR
01079
ĐB
02941

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/06/16

007 557 51
118 16 665 63
223 28 20 779 70
332 885 84
441 40 994

Phú Yên - 06/06/16

0123456789
2920
0770
7840
1251
2941
6532
963
3223
2784
9794
4585
5465
16
8457
6907
1828
0418
1079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
71
250N
865
500N
6135
6406
8052
1TR
6482
2,5TR
57383
27139
55034
33782
33708
48724
58459
5TR
49470
65627
10TR
69435
40TR
03472
ĐB
66680

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/05/16

008 06 559 52
1665
227 24 772 70 71
335 39 34 35 880 83 82 82
49

Phú Yên - 30/05/16

0123456789
9470
6680
71
8052
6482
3782
3472
7383
5034
8724
865
6135
9435
6406
5627
3708
7139
8459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
99
250N
976
500N
8666
9305
0664
1TR
2646
2,5TR
32652
75380
61316
15052
23805
97858
21263
5TR
00200
75917
10TR
02529
40TR
30332
ĐB
38189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/05/16

000 05 05 552 52 58
117 16 663 66 64
229 776
332 889 80
446 999

Phú Yên - 23/05/16

0123456789
5380
0200
2652
5052
0332
1263
0664
9305
3805
976
8666
2646
1316
5917
7858
99
2529
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
77
250N
661
500N
7257
0998
0092
1TR
6787
2,5TR
85457
58977
32329
78927
80881
11540
15563
5TR
97131
39235
10TR
65489
40TR
90763
ĐB
94534

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 16/05/16

0557 57
1663 63 61
229 27 777 77
334 31 35 889 81 87
440 998 92

Phú Yên - 16/05/16

0123456789
1540
661
0881
7131
0092
5563
0763
4534
9235
77
7257
6787
5457
8977
8927
0998
2329
5489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
01
250N
031
500N
3616
4567
8337
1TR
0238
2,5TR
80121
97864
74413
62690
46866
04054
09382
5TR
90576
05306
10TR
48565
40TR
98389
ĐB
69830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 09/05/16

006 01 554
113 16 665 64 66 67
221 776
330 38 37 31 889 82
4990

Phú Yên - 09/05/16

0123456789
2690
9830
01
031
0121
9382
4413
7864
4054
8565
3616
6866
0576
5306
4567
8337
0238
8389
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1