• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
07
250N
366
500N
7891
9940
6508
1TR
0052
2,5TR
67141
40477
92916
83497
70853
77614
83527
5TR
34530
36990
10TR
54480
40TR
41022
ĐB
41231

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/08/16

008 07 553 52
116 14 666
222 27 777
331 30 880
441 40 990 97 91

Phú Yên - 15/08/16

0123456789
9940
4530
6990
4480
7891
7141
1231
0052
1022
0853
7614
366
2916
07
0477
3497
3527
6508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
57
250N
289
500N
7718
9770
2803
1TR
4031
2,5TR
95278
70309
13599
41820
89184
35617
06535
5TR
82320
95496
10TR
75596
40TR
19212
ĐB
90681

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 08/08/16

009 03 557
112 17 18 6
220 20 778 70
335 31 881 84 89
4996 96 99

Phú Yên - 08/08/16

0123456789
9770
1820
2320
4031
0681
9212
2803
9184
6535
5496
5596
57
5617
7718
5278
289
0309
3599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
98
250N
511
500N
3157
0458
5692
1TR
9528
2,5TR
95745
11938
27768
10445
81580
98053
61221
5TR
28842
37304
10TR
73654
40TR
87566
ĐB
26973

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/08/16

004 554 53 57 58
111 666 68
221 28 773
338 880
442 45 45 992 98

Phú Yên - 01/08/16

0123456789
1580
511
1221
5692
8842
8053
6973
7304
3654
5745
0445
7566
3157
98
0458
9528
1938
7768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
90
250N
109
500N
9748
2811
0324
1TR
3967
2,5TR
75233
55333
98378
54788
04673
04344
33182
5TR
17110
78140
10TR
29530
40TR
78686
ĐB
21556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/07/16

009 556
110 11 667
224 778 73
330 33 33 886 88 82
440 44 48 990

Phú Yên - 25/07/16

0123456789
90
7110
8140
9530
2811
3182
5233
5333
4673
0324
4344
8686
1556
3967
9748
8378
4788
109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
121
500N
2287
2803
3599
1TR
4505
2,5TR
82610
98244
79969
55539
46948
41791
66046
5TR
58652
00780
10TR
27455
40TR
86042
ĐB
66259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/07/16

005 03 559 55 52
110 669
221 21 7
339 880 87
442 44 48 46 991 99

Phú Yên - 18/07/16

0123456789
2610
0780
21
121
1791
8652
6042
2803
8244
4505
7455
6046
2287
6948
3599
9969
5539
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
26
250N
812
500N
1578
4989
3110
1TR
1620
2,5TR
86146
84924
43259
73550
74317
22842
85060
5TR
36494
48122
10TR
39278
40TR
85003
ĐB
54197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/07/16

003 559 50
117 10 12 660
222 24 20 26 778 78
3889
446 42 997 94

Phú Yên - 11/07/16

0123456789
3110
1620
3550
5060
812
2842
8122
5003
4924
6494
26
6146
4317
4197
1578
9278
4989
3259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
72
250N
287
500N
9984
3175
6287
1TR
7749
2,5TR
40560
75340
44136
21895
54712
92999
31440
5TR
49238
91394
10TR
62184
40TR
26622
ĐB
80614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/07/16

05
114 12 660
222 775 72
338 36 884 84 87 87
440 40 49 994 95 99

Phú Yên - 04/07/16

0123456789
0560
5340
1440
72
4712
6622
9984
1394
2184
0614
3175
1895
4136
287
6287
9238
7749
2999
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1