• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
26
250N
812
500N
1578
4989
3110
1TR
1620
2,5TR
86146
84924
43259
73550
74317
22842
85060
5TR
36494
48122
10TR
39278
40TR
85003
ĐB
54197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/07/16

003 559 50
117 10 12 660
222 24 20 26 778 78
3889
446 42 997 94

Phú Yên - 11/07/16

0123456789
3110
1620
3550
5060
812
2842
8122
5003
4924
6494
26
6146
4317
4197
1578
9278
4989
3259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
72
250N
287
500N
9984
3175
6287
1TR
7749
2,5TR
40560
75340
44136
21895
54712
92999
31440
5TR
49238
91394
10TR
62184
40TR
26622
ĐB
80614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/07/16

05
114 12 660
222 775 72
338 36 884 84 87 87
440 40 49 994 95 99

Phú Yên - 04/07/16

0123456789
0560
5340
1440
72
4712
6622
9984
1394
2184
0614
3175
1895
4136
287
6287
9238
7749
2999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
87
250N
727
500N
5298
0999
3391
1TR
2538
2,5TR
20913
21259
10684
25773
36320
71595
57594
5TR
21344
14770
10TR
12484
40TR
40495
ĐB
68493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/06/16

0559
113 6
220 27 770 73
338 884 84 87
444 993 95 95 94 98 99 91

Phú Yên - 27/06/16

0123456789
6320
4770
3391
0913
5773
8493
0684
7594
1344
2484
1595
0495
87
727
5298
2538
0999
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
89
250N
887
500N
6555
6927
9166
1TR
0652
2,5TR
49747
06813
09562
71613
06438
93739
99893
5TR
39109
98249
10TR
23681
40TR
11122
ĐB
41640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/06/16

009 552 55
113 13 662 66
222 27 7
338 39 881 87 89
440 49 47 993

Phú Yên - 20/06/16

0123456789
1640
3681
0652
9562
1122
6813
1613
9893
6555
9166
887
6927
9747
6438
89
3739
9109
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
33
250N
247
500N
4313
3879
0242
1TR
7857
2,5TR
62076
52223
13742
45534
46462
34150
93697
5TR
77337
40393
10TR
31144
40TR
05010
ĐB
89038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/06/16

0550 57
110 13 662
223 776 79
338 37 34 33 8
444 42 42 47 993 97

Phú Yên - 13/06/16

0123456789
4150
5010
0242
3742
6462
33
4313
2223
0393
5534
1144
2076
247
7857
3697
7337
9038
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
16
250N
963
500N
2784
2920
6532
1TR
1828
2,5TR
30770
04585
03223
08457
71251
87840
16907
5TR
75465
79794
10TR
10418
40TR
01079
ĐB
02941

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/06/16

007 557 51
118 16 665 63
223 28 20 779 70
332 885 84
441 40 994

Phú Yên - 06/06/16

0123456789
2920
0770
7840
1251
2941
6532
963
3223
2784
9794
4585
5465
16
8457
6907
1828
0418
1079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
71
250N
865
500N
6135
6406
8052
1TR
6482
2,5TR
57383
27139
55034
33782
33708
48724
58459
5TR
49470
65627
10TR
69435
40TR
03472
ĐB
66680

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/05/16

008 06 559 52
1665
227 24 772 70 71
335 39 34 35 880 83 82 82
49

Phú Yên - 30/05/16

0123456789
9470
6680
71
8052
6482
3782
3472
7383
5034
8724
865
6135
9435
6406
5627
3708
7139
8459
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1