• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
96
250N
800
500N
6162
6914
6400
1TR
8350
2,5TR
30587
96482
29685
62315
47034
25258
68022
5TR
06652
12904
10TR
58981
40TR
51608
ĐB
98561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 05/09/16

008 04 00 00 552 58 50
115 14 661 62
222 7
334 881 87 82 85
4996

Phú Yên - 05/09/16

0123456789
800
6400
8350
8981
8561
6162
6482
8022
6652
6914
7034
2904
9685
2315
96
0587
5258
1608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
31
250N
556
500N
8263
2685
2474
1TR
8569
2,5TR
92045
66354
70978
99160
36084
41092
98960
5TR
24552
90112
10TR
84620
40TR
50887
ĐB
39259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 29/08/16

0559 52 54 56
112 660 60 69 63
220 778 74
331 887 84 85
445 992

Phú Yên - 29/08/16

0123456789
9160
8960
4620
31
1092
4552
0112
8263
2474
6354
6084
2685
2045
556
0887
0978
8569
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
92
250N
333
500N
7997
0230
5845
1TR
2230
2,5TR
05737
18680
70364
42605
72365
84387
23958
5TR
42358
19385
10TR
74067
40TR
00650
ĐB
04940

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 22/08/16

005 550 58 58
1667 64 65
27
337 30 30 33 885 80 87
440 45 997 92

Phú Yên - 22/08/16

0123456789
0230
2230
8680
0650
4940
92
333
0364
5845
2605
2365
9385
7997
5737
4387
4067
3958
2358
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
07
250N
366
500N
7891
9940
6508
1TR
0052
2,5TR
67141
40477
92916
83497
70853
77614
83527
5TR
34530
36990
10TR
54480
40TR
41022
ĐB
41231

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/08/16

008 07 553 52
116 14 666
222 27 777
331 30 880
441 40 990 97 91

Phú Yên - 15/08/16

0123456789
9940
4530
6990
4480
7891
7141
1231
0052
1022
0853
7614
366
2916
07
0477
3497
3527
6508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
57
250N
289
500N
7718
9770
2803
1TR
4031
2,5TR
95278
70309
13599
41820
89184
35617
06535
5TR
82320
95496
10TR
75596
40TR
19212
ĐB
90681

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 08/08/16

009 03 557
112 17 18 6
220 20 778 70
335 31 881 84 89
4996 96 99

Phú Yên - 08/08/16

0123456789
9770
1820
2320
4031
0681
9212
2803
9184
6535
5496
5596
57
5617
7718
5278
289
0309
3599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
98
250N
511
500N
3157
0458
5692
1TR
9528
2,5TR
95745
11938
27768
10445
81580
98053
61221
5TR
28842
37304
10TR
73654
40TR
87566
ĐB
26973

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/08/16

004 554 53 57 58
111 666 68
221 28 773
338 880
442 45 45 992 98

Phú Yên - 01/08/16

0123456789
1580
511
1221
5692
8842
8053
6973
7304
3654
5745
0445
7566
3157
98
0458
9528
1938
7768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
90
250N
109
500N
9748
2811
0324
1TR
3967
2,5TR
75233
55333
98378
54788
04673
04344
33182
5TR
17110
78140
10TR
29530
40TR
78686
ĐB
21556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/07/16

009 556
110 11 667
224 778 73
330 33 33 886 88 82
440 44 48 990

Phú Yên - 25/07/16

0123456789
90
7110
8140
9530
2811
3182
5233
5333
4673
0324
4344
8686
1556
3967
9748
8378
4788
109
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1